Truy cập hiện tại

Đang có 356 khách và không thành viên đang online

An Giang đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016-2020

(TGAG)- Nhằm năng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành về vai trò quan trọng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trách nhiệm thực hiện các giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, ngày 09-11-2016, Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI ban hành Kế hoạch số 29/KH-BCĐ về việc quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn từ nay đến hết năm 2016 sẽ tập trung tuyên truyền 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tuyên truyền về việc khắc phục và cải thiện 06 chỉ số thành phần của 2015 giảm điểm, giảm thứ hạng so với với năm 2014 như: chi phí không chức thức, tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, cạnh tranh bình đẳng, chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước và chi phí gia nhập thị trường. Phấn đấu năm 2016, PCI của tỉnh là một trong những tỉnh, thành nằm trong nhóm tốt.

Giai đoạn 2017 - 2020 tiếp tục tuyên truyền 10 chỉ số PCI cấp tỉnh; xây dựng chuyên đề “Nâng cao chỉ số PCI tỉnh An Giang”; đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp và niêm yết công khai thủ tục tại bộ phận “Tập nhận và trả kết quả” cấp tỉnh, cấp huyện.

Tuyên truyền công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh thông tin, phổ biến Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân tiếp cận; Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2020...

Trong tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thực hiện tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức; đăng, phát, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác việc thực hiện các chỉ số theo từng thời điểm; tiến hành điều tra xã hội học về kết quả thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh góp phần phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết 06 tháng và hằng năm./.

Tin:  Hải Toàn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38249184