Truy cập hiện tại

Đang có 86 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng

(TGAG)- Ngày 18-1, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Hồng Yến chủ trì đầu cầu An Giang.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng dược nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.Toàn ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng, chính đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyến hóa trong nội bộ. Trong đó, tỉnh Quảng Trị là một trong những tỉnh được đánh giá là đã làm tốt việc cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết của Trung ương thành những việc cụ thể, sát với tình hình thực tế và có những cách làm hay, sáng tạo. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm, toàn hệ thống đã giảm 3 ban chỉ đạo, 9 tổng cục và tương đương; 201 cục, vụ và tương đương; 65 ban, sở, ngành cấp tỉnh; 6.954 phòng và tương đương, giảm hơn 50 lãnh đạo cấp tổng cục, trên 300 lãnh đạo cấp cục, vụ; 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương; 9.332 lãnh đạo phòng và giảm 60.659 biên chế; giảm 132.924 người thuộc diện hợp đồng 68, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người hưởng phụ cấp ở thôn bản.

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những mặt được, chưa được của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, làm rõ nguyên nhân; đồng thời chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm tâm đắc. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, các đại biểu nêu rõ những vấn đề cần quan tâm, lưu ý, những nội dung đề xuất bổ sung, nhất là những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hội nghị đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, trong năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung trình các hội nghị Trung ương 7, 8, 9; lấy ý kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và phiếu tín nhiệm đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu kiện toàn nhân sự cấp cao; cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh với nhiều biện pháp mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, giải quyết nhiều vấn đề công tác tổ chức căn cơ, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ. Khẳng định, công cuộc đổi mới đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng, trong thành tích đó có sự đóng góp quan trọng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.


Đồng chí nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế, nhất là công tác cán bộ. Do đó năm 2019, đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần bám sát cương lĩnh, điều lệ Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị trong chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng. Bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết XII của Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05. Trọng tâm kiên quyết kiên trì đẩy lùi, suy thoái trong đảng; khắc phục tư tưởng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan trọng tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6. Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh phân cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tiếp tục hoàn thiện quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, làm cho bộ máy thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tin, ảnh: Hạnh Châu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18563653