Truy cập hiện tại

Đang có 242 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

(TGAG)- Tiếp tục Chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh, chiều ngày 17-7-2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021. Kết quả qua bỏ phiếu kín, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các Nghị quyết:


Xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lâm Quang Thi, lý do để nhận nhiệm vụ mới.

Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với: ông Phạm Sơn, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Trần Quốc Thanh, nguyên Trưởng Ban Dân tộc, lý do nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với ông Tầng Phú An - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Bảo Trung - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Tin, ảnh NGUYỄN HÙNG 


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30390834