Truy cập hiện tại

Đang có 184 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Thường trực huyện ủy Châu Thành họp về tổ chức bộ máy, quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp

(TGAG)- Chiều ngày 10-7-2018, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh- Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy Châu Thành, chủ trì buổi họp thường trực huyện ủy với một số đơn vị sự nghiệp có liên quan về việc tổ chức bộ máy, quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.


Đại diện phòng tài chính kế hoạch huyện trình bày đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập

Tại đây, đại diện phòng tài chính kế hoạch của huyện đã báo cáo với thường trực huyện ủy về dự thảo đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, trình bày về cơ sở pháp lý của đề án, thực trạng tổ chức bộ máy, tài chính, phạm vi quy hoạch của đề án… Cùng với đó, phòng giáo dục và đào tạo huyện đã báo cáo về đề án sắp xếp các đơn vị giáo dục theo từng giai đoạn của lộ trình tinh giản biên chế. Ngoài ra, tại đây các đơn vị sự nghiệp như: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, ban điều hành bến xe tàu, Đài truyền Thanh, trung tâm văn hóa, trung tâm thể dục thể thao, cũng tiếp tục trình bày, báo cáo cụ thể với thường trực huyện ủy về thực trạng biên chế tại đơn vị và phương án tự chủ của đơn vị….

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh- Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy Châu Thành, đề nghị phòng tài chính kế hoạch huyện tiếp tục chủ trì hoàn thiện phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện đề án phải thể hiện rõ hơn nữa mục tiêu giảm sự cồng kềnh của bộ máy, giám chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án phải có bổ sung đánh giá tổng thể về hiện trạng tổng số lượng biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập và tổng số lượng công chức, viên trong toàn huyện và đề án phải nêu rõ tổng kinh phí chi thường xuyên hàng năm và chi đầu tư cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong thời gian qua. Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp cũng cần tiếp tục hoàn thiện phương án tự chủ và xây dựng khung năng lực và đề án vị trí việc làm của từng đơn vị sự nghiệp công lập./.

Minh Thiện


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29436046