Truy cập hiện tại

Đang có 161 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

(TGAG) - Ngày 25/5/2016, Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch số 06-KH/TU đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Theo đó đối tượng thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức cơ quan khối đảng, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để cử đào tạo sau đại học với chỉ tiêu:

Tiến sĩ (35 người); Thạc sĩ (83 người); Chuyên khoa II (04 người); Chuyên khoa I (26 người) và tùy tình hình thực tế, quy định cụ thể của các chương trình, đề án của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo.

Phân nhóm đào tạo các ngành, lĩnh vực được ưu tiên đào tạo sau đại học gồm cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch theo Đề án 01 của Tỉnh ủy; cán bộ, công chức, viên chức thực hành chuyên môn, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao thuộc các ngành, lĩnh vực về sản xuất nông nghiệp, chế biến sản phẩm nông nghiệp (bao gồm cả ngành cơ khí nông nghiệp), phát triển du lịch, quản lý đô thị, quản lý môi trường...; Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng chuyên môn quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghê, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên môn Trường Đại học An Giang, giáo viên chuyên ngành Trường Cao đẳng nghề, cán bộ quy hoạch chức danh quản lý, giáo viên chuyên môn các trường trung học phổ thông chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ bác sỹ các bệnh viện cấp tỉnh (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh) và các bệnh viện tuyến huyện...

Kinh phí đào tạo từ nguồn ngân sách tỉnh chi cho đào tạo cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính và viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động và thực hiện đúng chế độ quy định. Nguồn thu sự nghiệp và kinh phí nhà nước cấp cho các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, được dùng để chi cho công chức, viên chức của đơn vị được chọn cử đi đào tạo và thực hiện theo chế độ quy định.

Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; Ban Điều hành thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy thẩm định báo cáo nhu cầu đào tạo của các ngành, địa phương trong tỉnh; Các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các ngành, địa phương tăng cường phối hợp theo dõi, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong suốt quá trình cử đi đào tạo, có biểu dương, khen thưởng những cá nhân chấp hành nghiêm túc và đạt kết quả cao trong quá trình học tập và phê bình những cá nhân có kết quả không đạt yêu cầu, báo cáo kết quả bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo về Ban Điều hành thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy./.

Tin: Trúc Quỳnh
Nguồn: 06-KH/TU ngày 25/5/2016

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21674189