Truy cập hiện tại

Đang có 202 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Huyện ủy Châu Phú trao quyết định điều động 21 cán bộ nhận nhiệm vụ mới

(TGAG)- Chiều ngày 07-3-2016, Ban thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức buổi lễ trao quyết định điều động 21 cán bộ nhận nhiệm vụ mới.
 

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Nhã - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đã trao quyết định điều động đồng chí Thái Thành Phước - Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020; điều động đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm văn hóa huyện, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; điều động đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thủy nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Bình Mỹ, chỉ định tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời giới thiệu để Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ nhiệm kỳ 2011-2016; điều động đồng chí Đinh Băng Đình - Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận huyện nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Bình Mỹ, chỉ định tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu đồng chí Huỳnh Quang Diễn - đảng viên, cán bộ Văn phòng Huyện ủy để Hội đồng nhân dân xã Bình Mỹ bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ nhiệm kỳ 2011-2016; điều động đồng chí Huỳnh Thị Hải Đường - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Bình Thủy, chỉ định tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bình Thủy nhiệm kỳ 2015-2020; điều động đồng chí Võ Văn Kha - Trưởng phòng Nội vụ huyện nhận nhiệm vụ tại Ban thường trực Ủy ban mặt trận huyện, giới thiệu để Ủy ban mặt trận huyện bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2014-2019; điều động đồng chí Huỳnh Văn Tính - Phó Trưởng Ban tổ chức huyện ủy nhận nhiệm vụ tại Phòng Nội vụ, giữ chức vụ Trưởng phòng, kiêm nhiệm Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Phòng Nội vụ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; điều động đồng chí Đỗ Thanh Phong - Trưởng phòng Văn hóa thông tin nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo huyện ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban; điều động đồng chí Đỗ Thị Bích Nhuần - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện nhận nhiệm vụ tại Phòng văn hóa thông tin huyện, giữ chức vụ Trưởng phòng, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Phòng văn hóa thông tin nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức nhận nhiệm vụ tại Liên đoàn lao động huyện, giới thiệu để Ban chấp hành Liên đoàn lao động bầu giữ chức vụ Chủ tịch, nhiệm kỳ 2013-2018; điều động đồng chí Huỳnh Ngọc Vỵ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức nhận nhiệm vụ tại Phòng tài nguyên môi trường, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng; điều động đồng chí Nguyễn Văn Nựng - Phó trưởng Ban tổ chức huyện ủy nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Mỹ Đức, chỉ định tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2015-2020; điều động đồng chí Lê Trà Bảo Khương - Phó trưởng Phòng kinh tế hạ tầng nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Mỹ Đức, chỉ định tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức nhiệm kỳ 2011-2016; điều động đồng chí Huỳnh An Khước - Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức huyện ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ban tổ chức huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020; điều động đồng chí Lê Trung Thành - Ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy nhận nhiệm vụ tại Phòng kinh tế hạ tầng, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Phòng kinh tế hạ tầng nhiệm kỳ 2015-2020; điều động đồng chí Trương Thị Tú Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức huyện ủy, nhiệm vụ cụ thể do Thủ trưởng đơn vị phân công; điều động đồng chí Nguyễn Duy Phương - chuyên viên Ban Tổ chức huyện ủy nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Mỹ Phú, chỉ định tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu để Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú nhiệm kỳ 2011-2016; điều động đồng chí Phan Thị Phụng Tiên - Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo huyện ủy, nhiệm vụ cụ thể do Thủ trưởng đơn vị phân công; điều động đồng chí Huỳnh Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Ô Long Vĩ, chỉ định tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Ô Long Vĩ nhiệm kỳ 2015-2020; điều động đồng chí Nguyễn Ngọc Đầy - chuyên viên Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận nhiệm vụ tại Huyện đoàn, giới thiệu để Ban chấp hành Huyện đoàn bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Nhã – Bí thư Huyện ủy mong muốn các cán bộ được điều động giữ nhiệm vụ mới phải giữ gìn đoàn kết nội bộ, nhanh chóng bắt tay vào công việc mới, kịp thời giải quyết công việc chuyên môn và những bức xúc của người dân; phát huy năng lực bản thân để đáp ứng nhiệm vụ chính trị được phân công, phấn đấu hoàn xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới./.
Nguyễn Nghị
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36296978