Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Công tác nội chính

Giao ban công tác Nội chính, cải cách tư pháp và triển khai Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy

(TGAG)- Sáng nay ngày 04-8, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội chính và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch số 29/KH-TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng.


Đồng chí Hồ Việt Hiệp - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Cao Quang Liêm - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng kịp thời, sát hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương bước đầu đem lại hiệu quả nhất định đối với công tác này. Theo dõi, nắm tình hình kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, xử lý có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, khiếu kiện đông người …

Về công tác cải cách tư pháp, 6 tháng đầu năm Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý tổng số 7.650 vụ, đã giải quyết 4.170 vụ, hiện còn 3.480 vụ đang giải quyết. Việc thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 423 vụ, đã giải quyết 306 vụ. Cơ quan Thi hành án dân sự cũng đã thụ lý 13.970 việc, đủ điều kiện thi hành 10.873 việc (chiếm 78,62% so số việc phải thi hành).

Hội nghị cũng đã nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai kế hoạch số 29-KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận và nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác này, đó là công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cấp ủy Đảng, các cơ quan nội chính trong việc trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xử lý các vụ việc, vụ án chưa thật sự thống nhất, nhất là trong thực hiện Chỉ thị 15 CT/TW của Bộ Chính trị; việc cung cấp thông tin, chế độ báo báo chưa phối hợp kịp thời, chặt chẽ… phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đặc biệt, việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế hằng năm theo quy định của Trung ương đối với các cơ quan tư pháp đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với hệ thống các ngành tư pháp trong tỉnh. Cụ thể, số lượng thẩm phán của tỉnh luôn thiếu từ 10 đến 20 thẩm phán, biên chế ngành Kiểm sát và Thi hành án vẫn chưa tuyển dụng đủ trong khi số vụ việc ngày một tăng lên…

Về thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2017, đồng chí Hồ Việt Hiệp - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan nội chính tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng kịp thời xử lý những vẫn đề phát sinh; cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đưa nội dung lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đặc biệt thông qua  công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa chống tham nhũng trong nhân dân...
                                                                                   
Bích Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581727