Truy cập hiện tại

Đang có 148 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với huyện Chợ Mới

(TUAG)- Sáng ngày 07/5, Đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tấn Rạng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Chợ Mới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và các bí thư chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc.Toàn Đảng bộ huyện Chợ Mới hiện có 61 chi, đảng bộ trực thuộc, với 7.193 đảng viên. Đầu năm đến nay, UBKT từ huyện đến các xã, thị trấn tổ chức 40 cuộc kiểm tra, giám sát, nội dung về nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, tự phê bình và phê bình, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, công tác quốc phòng an ninh,... kết quả chưa phát hiện sai phạm. Huyện ủy còn tiếp nhận 18 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai, kết quả đã giải quyết 17 đơn. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ngày càng được mở rộng gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong mọi hoạt động, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện khá tốt về quy hoạch và công tác tổ chức đào tạo cán bộ. Về quản lý đất công, cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng theo qui định, góp phần phát triển theo hướng bền vững.


 
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tấn Rạng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Huyện ủy Chợ Mới cần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong việc thi hành kỷ luật Đảng, tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đối với các tổ chức, cơ sở đảng. UBKT các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, quan tâm, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, giải quyết kịp thời các đơn thưa, khiếu nại tố cáo, đổi mới nâng cao hiệu quả tài chính Đảng./.

Bảo Dinh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25056164