Truy cập hiện tại

Đang có 103 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với huyện Tri Tôn

(TUAG)- Ngày 16/6, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó vụ trưởng Vụ địa phương VII - Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Huyện ủy Tri Tôn về việc thực hiện quy chế làm việc và công tác cán bộ Ban Chấp hành đảng bộ huyện, tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Cao Quang Liêm, TUV, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.Theo báo cáo làm việc với đoàn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tri Tôn đã ban hành các qui chế làm việc, trên cơ sở thực hiện quy chế làm việc đã được tập thể và cá nhân trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực huyện ủy thực hiện có hiệu quả. Lề lối làm việc nghiêm túc, tổ chức các kỳ họp đúng theo quy định. Trong quá trình thực hiện, một số nội dung công việc thực hiện bằng hình thức xin ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bằng văn bản hoặc tờ trình. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy thường xuyên theo dõi, nắm tình hình để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm…

Về công tác cán bộ, Huyện ủy Tri Tôn xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới là việc làm quan trọng, thường xuyên. Từ năm 2016, khối đảng, đoàn thể huyện đã tuyển dụng và tiếp nhận 3 đồng chí; tiếp nhận cán bộ, công chức từ huyện về xã 5 trường hợp, tuyển dụng công thức cấp xã 55 trường hợp. Công tác quy hoạch cũng được quan tâm, từ năm 2016 đưa đi đào tạo 514 cán bộ từ trung cấp đến thạc sĩ các chuyên ngành và lý luận chính trị. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã hoàn chỉnh nội dung nhân sự để báo cáo thông qua ban thường vụ tỉnh ủy…
 
Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương VII, Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hải đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thực hiện quy chế làm việc và công tác cán bộ. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, huyện Tri Tôn tiếp tục xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm rõ ràng, nhất là việc thực hiện theo đề án Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; từ đó thể hiện được sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;…

Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cao Quang Liêm tiếp thu, ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của Phó Vụ trưởng Vụ địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hải. Đồng chí cũng thông tin với đoàn về một số kết quả nổi bật của huyện trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh cũng như giải đáp một số vấn đề thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, của huyện/.

Cẩm Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25069102