Truy cập hiện tại

Đang có 140 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Mặt trận tỉnh tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh

(TGAG)- Ngày 16/4/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Quyết định của UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội và dân chủ - pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Minh Giang chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị các vị đại biểu đã được nghe đại diện các sở trình bày tóm tắt các văn bản như: Dự thảo Quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và Thị xã Tân Châu; Dự thảo Quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mần non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh; Dự thảo Công văn hướng dẫn quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường đối với hoạt động nuôi chim yến (theo Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang). Qua đó, các đại biểu đã đánh giá rất cao nội dung các dự thảo này và đề nghị ca1c ngành chức năng sớm trình HĐND tỉnh để các văn bản này sớm được thực hiện; đồng thời các đại biểu đã đóng góp một số nội dung như: Cơ bản thống nhất với mức thu dịch vụ giáo dục và cần điều chỉnh các căn cứ quy định; Thống nhất với việc quy định mức thu, nộp và quản lý một phần lòng đường, vỉa hè nhưng cần quy định tiêu chí xác định sử dụng lòng đường, vỉa hè; cần quy định cụ thể thời gian sử dụng mái che khi kinh doanh để đảm bảo mỹ quan đô thị; cần nghiên cứu kỹ lại hướng dẫn nuôi chim yến vì hiện nay đã có quyết định của UBND tỉnh quy định vấn đề này và văn bản hướng dẫn chỉ nên hướng dẫn những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong quyết định của UBND tỉnh để hướng dẫn thực hiện;…

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị này sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120324