Truy cập hiện tại

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

(TGAG)- Sáng 24/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Quang cảnh hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, các vị đại biểu cơ ban nhất trí với nội dung dự thảo và có một số ý kiến đóng góp thêm như: Phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được trình bày cô đọng, xúc tích và ngắn gọn những khá đầy đủ, khoa học. Tuy nhiên phần này được trình bày theo hướng đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân theo từng lĩnh vực. Đề nghị nghiên cứu trình bày theo hướng tổng hợp và cô đọng, ngắn gọn; chỉ tập trung vào một số thành tựu và hạn chế chủ yếu ở một số lĩnh vực quan trọng để thấy rõ hơn tổng quan tình hình sau hơn 05 năm thực hiện nghị quyết, một số nguyên nhân, thành tựu và hạn chế; đề nghị bổ sung 02 nội dung vào 05 bài học kinh nghiệm, đó là: Cần làm tốt công tác cán bộ, nhất là lựa chọn cán bộ chủ chốt có đạo đức, năng lực, đổi mới, sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và phải thường xuyên tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, kế hoạch, dự án,… của các tổ chức Đảng; các sở ngành, địa phương; đề nghị cơ quan soạn thảo sửa lại từ “vai trò” giám sát của Hội đồng nhân dân thành “chức năng” giám sát của Hội đồng nhân dân vì đây là những quy định của pháp luật về chức năng giám sát của HĐND các cấp và cơ quan soạn thảo nên đánh giá kết quả công tác dân vận chính quyền là những công việc của cơ quan chính quyền chứ chưa phải là hoạt động của Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội,… ngoài ra các đại biểu còn ý kiến những vấn đề về quốc phòng an ninh, công tác quản lý du lịch và định hướng phát triển du lịch,…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Minh đánh giá cao các ý kiến tại hội nghị, tất cả ý kiến của đại biểu đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Những ý kiến đóng góp sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang tiếp thu, tổng hợp trình Tỉnh ủy để kịp thời bổ sung, sửa đổi./.

Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19053945