Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Chợ Mới tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

(TGAG)- Ngày 9-1, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch UBND huyện Ngô Hoàng Hiếu và đại diện các Ban Đảng tỉnh đã đến dự.


Chủ tịch UBND huyện Ngô Hoàng Hiếu trao giấy khen chi bộ, đàng viên đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019).  

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám đề nghị năm 2020các cấp ủy Đảng tiếp tục tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện đề án sắp xếp và tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn. Hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở quy trình công tác nhân sự, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đúng quy trình, thời gian. Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực của huyện giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030, phát triển đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh và hệ thống Mặt trận, các đoàn thể vững mạnh về tổ chức và hoạt động hiệu quả.


Phó  Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 5 cá nhân. Huyện ủy Chợ Mới công nhận 60 tổ chức cơ sở Đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý “Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ năm 2019; tặng giấy khen 8 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 85 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019).

Tin, ảnh: H.C
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18120210