Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18

(TGAG)- Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 6/12, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Đức - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ nguyên nhân những thành tựu, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời nêu ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra.Năm 2020, UBND tỉnh sẽ đổi mới công tác chỉ đạo điều hành. Tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp theo Đề án xây dựng hợp tác kiểu mới. Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Đồng thời, UBND tỉnh sẽ chủ động làm việc với Chính phủ và các bộ ngành Trung ương để tranh thủ vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA giai đoạn 2021 - 2025, để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách đối với các dự án của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn sớm được triển khai thực hiện…Tại hội nghị, đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận Tỉnh ủy… đánh giá những kết quả thực hiện trong năm 2019 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện năm 2020, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã khái quát các nội dung mà Hội nghị đã xem xét và thảo luận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần nghiêm túc, tập trung của các đại biểu trong việc đóng góp nhiều ý kiến sâu sát cho các nội dung đề ra tại hội nghị. Nhiều ý kiến thảo luận đã tập trung làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp để thực hiện tốt nhất mục tiêu nghị quyết đề ra với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cho rằng: Năm 2019, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đã đạt được so kế hoạch đề ra. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, tỉnh đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt 7,02% (cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay). Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh trong tỉnh trở nên sôi động hơn, khởi sắc hơn. Tỉnh đã triển khai được nhiều dự án, chuẩn bị triển khai một số dự án lớn để tạo chuyển biến, đột phá cho tỉnh phát triển trong thời gian tới…

Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm đúng mức, có hiệu quả các gia đình chính sách, các hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc; công tác xây dựng đảng, vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đã có bước nâng lên đáng kể.

Bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, An Giang vẫn còn những hạn chế, tồn tại, dù có khắc phục, nhưng còn chậm, hiệu quả chưa cao, như: tái cơ cấu nông nghiệp thiếu bền vững, sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản chưa cải thiện rõ nét; đóng góp của du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng vẫn còn thấp. Mặc dù các ngành, các cấp có nỗ lực, song hạ tầng giao thông và tiếp cận đất đai vẫn là “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế; chất lượng nguồn nhân lực chưa được cải thiện, nhất là tư lệnh quản lý ngành, đội ngũ nghiên cứu khoa học kỹ thuật còn thiếu…

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua, quyết tâm mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Theo đó, cần chủ động “chạy nước rút” hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu khó đạt và giữ vững các chỉ tiêu đã đạt; chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.


Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán, tập trung chăm lo cho nhân dân vui xuân, đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, nhất là hộ nghèo, khó khăn, vùng sạt lở, vùng sâu, vùng xa … để tạo khí thế cho năm 2020 - năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Song song đó, các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết năm theo hướng dẫn của Trung ương, của ngành; thực hiện tốt việc kiểm điểm cuối năm đảm bảo chất lượng và thật sự nghiêm túc.

Từng cấp ủy Đảng, chính quyền rà soát lại các chỉ tiêu, nỗ lực thực hiện để đạt được kết quả cao nhất có thể, nhằm thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của từng cấp, từng ngành; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự chuẩn bị đại hội đảng các cấp; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm tạo sự đồng thuận, niềm tin, đoàn kết trong nội bộ và lan tỏa trong nhân dân.

Phát huy những kết quả và thành tích đạt được trong năm 2019; với sự quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí tin tưởng An Giang sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020.

Tin, ảnh: TRÚC QUỲNH
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119888