Truy cập hiện tại

Đang có 286 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh

(TGAG)- Ngày 2-4, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Khối trưởng Khối 5) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Hội nghị tập trung thảo luận, thống nhất quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2019, kế hoạch tổ chức hoạt động của Khối, thông qua bảng thang điểm và ký kết giao ước thi đua.


Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Văn Răng trao Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh phát động từng thành viên tổ chức thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực chủ động tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, chương trình kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện hiệu quả đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và đề án đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức 2 đợt thi đua ngắn hạn lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các cơ quan Đảng thi đua đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo, xã hội từ thiện, chung sức xây dựng nông thôn mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Quốc Thái để nghị các đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh.


Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Huỳnh Thị Diễm Châu trao bằng khen cho các tập thể.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể, tặng bằng khen 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.
Tin, ảnh: Hạnh Châu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26094461