Truy cập hiện tại

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tân Châu triển khai các văn bản liên quan công tác xây dựng Đảng

(TGAG)- Sáng ngày 07-6-2018, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản có liên quan đến công tác xây dựng Đảng cho các Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn thị xã. Đồng chí Nguyễn Thành Ngôi, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đã đến dự. 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung cơ bản các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Thị ủy, về việc thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm; việc sửa đổi, bổ sung quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị xã ủy quản lý đối với nguồn nhân sự tại chỗ; Quy định số 127 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Ngôi, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy nhấn mạnh, công tác quy hoạch cán bộ là khâu then chốt và quan trọng, được thực hiện thường xuyên để sớm phát hiện nguồn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, các Chi, Đảng bộ cơ sở cần nghiên cứu kỹ các văn bản của Đảng; nắm chắc thông tin, đánh giá đúng cán bộ, quy hoạch đảm bảo cơ cấu, độ tuổi theo đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, tiêu chuẩn, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thị xã trong thời gian tới.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19118188