Truy cập hiện tại

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Châu Thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

(TGAG)- Chiều ngày 16-5-2018, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Đến dự có đồng chí Lê Văn Lĩnh- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Văn Hưng- Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh- Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Châu Thành chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, trong những năm qua Đảng bộ huyện Châu Thành luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh trí tuệ vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức kỷ luật cao và thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác kết nạp đảng có nhiều chuyển biến tích cực, trong 10 năm qua Đảng bộ huyện Châu Thành đã kết nạp được 2.350 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện hiện nay là 4.256 đảng viên. Bên cạnh đó, về chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở, trong thời gian qua công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ bước đầu đã có chuyển biến tích cực, trình độ chuyên môn tăng lên cả về chuyên môn lẫn chính trị, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong 10 năm qua, 100% đảng viên được kiểm tra theo điều 30 - Điều lệ Đảng và hàng năm có từ 10 đến 15 chi đảng bộ trực thuộc được kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch của Ban thường vụ huyện ủy…


Bí thư huyện ủy Châu Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh- Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn Đảng bộ huyện trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đồng thời, cũng nêu một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đồng thời, quan tâm công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư và tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cơ sở Đảng./.

Minh Thiện


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15061409