Truy cập hiện tại

Đang có 307 khách và không thành viên đang online

Phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh An Giang lần thứ 31 năm 2016

(TGAG)- Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang vừa phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh An Giang lần thứ XXXI năm 2016. Theo đó, các tác giả chuyên, không chuyên trong tỉnh được tham gia không quá  20 tác phẩm ảnh nghệ thuật, màu và đen trắng, được chụp trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm 2015 đến nay.

Nội dung của tác phẩm phản ánh những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ: “Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, thực hiện chính sách an sinh xã hội; củng cố vững mạnh nền quốc phòng toàn dân; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng nông thôn mới; khai thác và phát triển tốt những lợi thế, tiềm năng về du lịch; đẩy mạnh việc củng cố và nâng chất các làng nghề truyền thống; lễ hội văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc trong tỉnh…”.


Ban Giám khảo đang chấm ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh An Giang lần thứ 30 năm 2015

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 5-7-2016 đến 17 giờ ngày 1-8-2016, tại văn phòng Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang, số 43, Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.

Tin, ảnh: Thanh Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15658306