Truy cập hiện tại

Đang có 243 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

(TGAG)- Chiều ngày 06/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Tân Châu tổ chức buổi Tập huấn kỹ năng xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã biên giới Vĩnh Xương.

Tại buổi tập huấn các học viên được cung cấp một số nội dung như: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động của mô hình; Cách thức sinh hoạt Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững (các kỷ năng quản lý, điều hành, truyền thông, tư vấn); hoạt động của nhóm phòng, chống bạo lực gia đình gắn với kỹ năng hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình.
         
Qua buổi tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức cần thiết phục vụ công tác gia đình, thực hiện tốt Luật phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn cụ thể cách xây dựng và phương thức hoạt động của mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Bên cạnh đó tuyên truyền đến nhân dân về đạo đức, lối sống trong gia đình, làm giảm số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn xã biên giới, tiến tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc./.

Lê Kiều
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131926