Truy cập hiện tại

Đang có 93 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Tân Châu quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ

(TGAG)- Tân Châu là địa bàn biên giới, trọng điểm về quốc phòng - an ninh của tỉnh An Giang. Chính vì vậy, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh và thị xã luôn quan tâm đặc biệt đối với lực lượng vũ trang địa phương, đã ban hành nhiều Chỉ thị, Đề án, Kế hoạch quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương trên địa bàn thị xã. Trong đó, luôn chú trọng việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) giai đoạn 2017-2020”.

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Đề án, UBND thị xã Tân Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thường trực Ban CHQS thị xã xây dựng đầy đủ các hệ thống văn bản, kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời đến các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị từ thị xã đến cơ sở. Qua triển khai thực hiện, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể; nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện kế hoạch.

Hàng năm, trên cơ sở đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQTV theo luật quy định. Cấp ủy, Chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự cùng cấp đăng ký, quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng công dân; nắm chắc công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQTV. Đặc biệt, công tác tuyển chọn và thu vào lực lượng DQTV đều kết hợp chặt chẽ với quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Kết quả, đến nay, toàn thị xã đã xây dựng lực lượng DQTV được 1.723 đồng chí, đạt 1,00% so với dân số và đạt 100% so với chỉ tiêu trên giao (Trong đó, Dân quân 1.596 đồng chí, Tự vệ 127 đồng chí) được biên chế 24 Trung đội, 98 Tiểu đội, 06 Khẩu đội và 12 Tổ.


Bên cạnh, tổ chức Đảng, Đoàn trong lực lượng DQTV luôn được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Thị ủy; đến nay, Ban CHQS xã, phường có 14/14 Chi bộ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu. Hoạt động của Chi bộ quân sự ngày càng có chất lượng và sức chiến đấu cao, đi vào nền nếp, phù hợp với cấp ủy, chỉ huy; luôn chủ động tham mưu kịp thời cho Cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác phát triển đảng viên hàng năm trong lực lượng DQTV luôn được cấp ủy Đảng các cấp và Chi bộ quân sự xã, phường quan tâm thực hiện chặt chẽ, tính từ năm 2017 đến nay, đã đề nghị kết nạp đảng được 21 đồng chí; Trình độ văn hóa lực lượng DQTV được rà soát, tuyển chọn chặt chẽ đảm bảo chất lượng. Công tác tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng DQTV được triển khai thực hiện đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định; kết quả, trong 2 năm qua, đã tập huấn, huấn luyện được trên 3.000 đồng chí, đạt 99,54% theo chỉ tiêu đề ra. Công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ hàng năm đạt từ 25-28% theo chỉ tiêu, kết quả diễn tập đạt được đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Các phong trào, mô hình, cuộc vận động trong hoạt động thi đua do đơn vị, địa phương phát động, luôn được lực lượng DQTV tích cực tham gia, với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với phương châm “ở đâu có dân, có sản xuất, ở đó có lực lượng dân quân”.

Công tác phối hợp tuần tra với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng được duy trì chặt chẽ theo Nghị định 133 của Chính phủ. Kết quả trong 2 năm qua, 3 lực lượng đã tổ chức tuần tra được gần 7.000 cuộc có trên 32.000 lượt đồng chí tham gia; riêng lực lượng dân quân độc lập tuần tra được trên 1.600 cuộc có trên 7.200 lượt đồng chí tham gia; qua đó, giải tán 219 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, 46 sòng gà, 34 sòng bài và 26 sòng tài xỉu, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, lực lượng DQTV trên địa bàn thị xã luôn là lực lượng nồng cốt trong các tình huống cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn,… tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, cơ sở. Tính từ năm 2017 đến nay, đã tham gia giúp dân khắc phục hỏa hoạn 11 căn nhà; di dời 17 căn nhà, 01 nhà kho và 07 bồn lươn ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở; sửa chữa và cất mới 5 căn nhà; tham gia xây dựng 01 cây cầu bê tông; dọn dẹp vệ sinh và chặt mé cây che khuất tầm nhìn hai bên đường với chiều dài hơn 46 km,… với tổng quân số tham gia hơn 1.100 lượt đồng chí, với trên 1.600 ngày công lao động. Qua đó, thể hiện là sự nồng cốt tại chỗ kịp thời giúp dân lao động và khắc phục hậu quả thiên tai.

Để thực hiện hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu, lộ trình Đề án 129 của UBND tỉnh và Kế hoạch thực hiện Đề án của cấp mình từ nay đến cuối năm 2020. Thời gian tới, Thị ủy, UBND thị xã Tân Châu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự và các ngành chức năng chủ động tham mưu đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, để đưa ra công tác xây dựng lực lượng DQTV đi vào nề nếp, bảo đảm chất lượng, đủ số lượng theo chỉ tiêu Đề án; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng DQTV để đáp ứng yêu cầu vững mạnh, rộng khắp; kiện toàn, sắp xếp, bố trí đủ biên chế số cán bộ qua đào tạo; quan tâm công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong lực lượng DQTV; thực hiện tốt việc chi trả các chế độ chính sách cho lực lượng DQTV theo đúng Luật và các Quyết định của UBND tỉnh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ tiền ăn cho dân quân thường trực và Ban CHQS xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng an tâm gắn bó với đơn vị; thường xuyên quan tâm, củng cố kiện toàn, bồi dưỡng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng lực lượng DQTV, đặc biệt là nắm chắc tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình, qua đó để kịp thời động viên, tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thật sự là lực lượng tin cậy, chất lượng, hiệu quả.

Có thể khẳng định, nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn thị xã Tân Châu trong thời gian qua, đã có sự nâng chất, hiệu quả và phát triển mới, đã tạo tiền đề nâng cao tiềm lực, tăng cường, củng cố thế trận quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh nói chung và thị xã nói riêng ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Văn Phô


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577