Truy cập hiện tại

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Tổng kết chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo

(TGAG)- Sáng 22-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết việc cất nhà cho hộ nghèo 19 xã điểm nông thôn mới và huyện Thoại Sơn. Đến dự có ông Đinh Công Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lê Văn Nưng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Huỳnh Công Mước - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.Trong 3 năm (2013 - 2015), toàn tỉnh đã vận động và tập trung thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch cất nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại 19 xã điểm nông thôn mới và huyện Thoại Sơn, với tổng số cất mới 1.684 căn (cấp tỉnh cất 679 căn; các huyện, thị, thành phố cất 1.005 căn. Tổng số tiền xây dựng là 51,46 tỷ đồng, trong đó tỉnh vận động 17,26 tỷ đồng, huyện và xã vận động 25,13 tỷ đồng, người thân đóng góp 9,07 tỷ đồng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cất nhà, hệ thống Mặt trận các cấp đã có nhiều cách làm sáng tạo, từ việc chọn phương thức cất nhà đến chọn hộ nghèo được thực hiện dân chủ, công khai, có họp dân bàn bạc, thống nhất số tiền, quy cách... Việc xây dựng nhà cho hộ nghèo được triển khai đảm bảo theo quy định với diện tích tối thiểu 32 m2, có cầu tiêu hợp vệ sinh và đúng tiêu chí xã nông thôn mới.

Đăng Nguyễn

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36386192