Truy cập hiện tại

Đang có 230 khách và không thành viên đang online

Tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020”

(TGAG)- Theo dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, 5 năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh đã có bước phát triển mới, tạo ra những tiền đề cần thiết, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Ngân sách đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được phân bổ tập trung hơn. Các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, sản xuất, dịch vụ tăng khá; công tác xã hội hóa đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; quản lý ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo đánh giá: thời gian qua, việc đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn khó khăn, hạn chế nhất định. Đó là, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh còn thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, người dân và kêu gọi đầu tư. Hiệu quả đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp còn thấp, có khu đã hoàn thành nhưng tỷ lệ lấp đầy nhà đầu tư còn ít. Các ngành nghề dịch vụ chưa phát triển tương xứng về tiềm năng và lợi thế. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt thấp so với mục tiêu đề ra. Nguồn lực ngân sách cho đầu tư phát triển còn thấp so với nhu cầu, nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm hạn hẹp, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành. Huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khó khăn hơn, môi trường đầu tư và các chính sách chưa đồng bộ; thu hút vốn ODA của tỉnh gần như không đáng kể…

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X xác định, trong giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh cần huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là:

Cần tạo môi trường phát triển mạnh kinh tế tư nhân, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Huy động, phân phối, quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đảm bảo an toàn tài chính địa phương. Đa dạng hóa hình thức đầu tư; tạo điều kiện và huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị.

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy hoạch về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa thành thị và nông thôn; xây dựng kế hoạch, lộ trình nâng cấp các đô thị trọng điểm có sức lan tỏa (nâng các thị trấn Núi Sập, An Châu, Cái Dầu, Chợ Mới, Phú Mỹ lên đô thị loại IV; nâng huyện Tịnh Biên lên thị xã và nâng thành phố Long Xuyên lên đô thị loại I…); tiếp tục thực hiện Đề án giải tỏa nhà trên kinh, rạch nhằm đảm bảo môi trường, nhất là ở hai thành phố Long Xuyên và Châu Đốc.

Đầu tư hạ tầng giao thông có trọng tâm, đồng bộ liên kết vùng miền, khu vực biên giới, vùng khó khăn và kết hợp xây dựng nông thôn mới, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao thương và phát triển du lịch. Kiến nghị Trung ương sớm đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Châu Đốc; tuyến N1 từ Châu Đốc đến Tân Châu, Hồng Ngự; tuyến đường nối từ thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) đến thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). Xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất nông nghiệp phục vụ việc cấu trúc lại, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu./.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

____________________
Biên soạn theo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa IX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31406918