Truy cập hiện tại

Đang có 246 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(TGAG)- Những năm qua, An Giang cùng với cả nước tích cực hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc thi cấp tỉnh hằng năm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo.

Nhằm thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành có liên quan tiếp tục phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 - 2019.

Cuộc thi nhằm góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát hiện những mô hình hay, cách làm mới và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thiết thực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Cuộc thi được phát động rộng rãi qua nhiều năm và trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, nghệ thuật quan trọng của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Cuộc thi năm nay tiếp tục mở rộng đối tượng dự thi cho mọi công dân Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, giới tính, thành phần tôn giáo, dân tộc; các tác phẩm có nội dung phù hợp với chủ đề được đăng phát trên các phương tiện truyền thông của tỉnh đều được tiếp nhận và xem xét chấm chọn. Giải thưởng sẽ được cơ cấu theo 3 nhóm thể loại:

(1) Thể loại Phóng sự truyền hình: giải cao nhất là 10 triệu đồng; thấp nhất là 3 triệu đồng.

(2) Thể loại Câu chuyện truyền thanh, ký văn học, bài ca cổ: cao nhất 7 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng.

(3) Thể loại Phóng sự phát thanh, bài phản ánh gương người tốt việc tốt: cao nhất 5 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho Cuộc thi. Các tác phẩm đạt giải trong tỉnh sẽ được gửi đi tham dự Giải thưởng toàn quốc vào năm 2020. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 18/5/2018 đến hết ngày 15/3/2019. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ đăng, phát thông báo thể lệ, hướng dẫn cách thức tham gia cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của tỉnh.

Để lan tỏa thông điệp Cuộc thi đến mọi người dân; các tác giả văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo và cán bộ đảng viên cần nắm chắc Chủ đề cuộc thi, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ đó nỗ lực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; quan tâm ngợi ca những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhận thức đúng đắn, tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực và tâm huyết cho quê hương đất nước; ca ngợi những tấm gương trung thực, dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm, những biểu hiện của tham ô, lãng phí, suy thoái đạo đức lối sống; phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới…

Từng cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở tập trung tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi đến cán bộ đảng viên, văn nghệ sĩ, phóng viên nhà báo và lực lượng cộng tác viên; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá, tạo điều kiện phát huy tài năng, trao dồi năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời từng cán bộ đảng viên ở các cấp, ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cũng gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo Bác, để mỗi người là một tấm gương cho thế hệ sau noi theo.

NGUYỄN MẠNH HÀ
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26981828