Truy cập hiện tại

Đang có 62 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền APEC Việt Nam 2017

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/BTGTW ngày 25/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017 như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và trong xã hội về Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nói chung và Năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên APEC; giúp các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội, mở rộng quan hệ, hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hội nhập quốc tế.

- Thông qua tuyên truyền APEC 2017 để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam, nhất là những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, các chủ trương đường lối đối ngoại và các chính sách về kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xã hội thời kỳ hội nhập góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Đề cao thành quả dấu ấn của Việt Nam trong năm APEC 2017; hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu tiềm năng; quảng bá đất nước, con người, danh lam thắng cảnh và truyền thống văn hóa tốt đẹp, giàu tính nhân văn; môi trường đầu tư hấp dẫn, chính sách ưu đãi, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

- Công tác tuyên truyền APEC 2017 cần bảo đảm các nguyên tắc và thông lệ APEC, theo đúng định hướng chỉ đạo với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Phạm vi tuyên truyền sâu, rộng, hướng đến tất cả các đối tượng trong và ngoài nước, kết hợp với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của đất nước, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Thành tựu về hợp tác, liên kết của APEC trong gần 30 năm hình thành và phát triển

- Tổng quan về APEC, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động nhấn mạnh APEC là diễn đàn mở, hoạt động theo các nguyên tắc cùng có lợi, đồng thuận và tự nguyện; các trụ cột hợp tác và một số thành tựu nổi bật.

- Đề cao vai trò, vị thế của APEC, những thay đổi của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; thành tựu về hợp tác liên kết của APEC trong hơn 25 năm hình thành và phát triển. Khẳng định APEC là cơ chế hợp tác, liên kết hàng đầu khu vực, là ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại của các thành viên, duy trì vai trò của Châu Á - Thái Bình Dương là một động lực tăng trưởng và liên kết toàn cầu.

- Khẳng định APEC tiếp tục là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực và hiệu quả trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa ta với các nền kinh tế thành viên; đưa quan hệ song phương giữa các đối tác đi vào chiều sâu. APEC cũng là diễn đàn để Việt Nam phát huy vai trò, nâng cao vị thế đất nước.

2- Việt Nam tham gia APEC

- Thể hiện sau 19 năm gia nhập, Việt Nam luôn là thành viên năng động và có trách nhiệm, đóng góp tích cực và hiệu quả cho diễn đàn APEC (đăng cai APEC 2006 và 2017; đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong các nhóm công tác, thực hiện nghiêm túc các chương trình hợp tác và đề xuất nhiều sáng kiến…).

- Đề cao chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương.

- Khẳng định APEC có tầm quan trọng chiến lược cả về chính trị và kinh tế đối với Việt Nam; quyết tâm của Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các thành viên APEC, đóng góp tích cực nhằm tạo những dấu ấn mới cho tiến trình hợp tác APEC cũng như liên kết tại Châu Á - Thái Bình Dương.

3- Việt Nam đăng cai APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

- Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC 2017 và chủ đề của Năm APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động APEC 2017 với các ưu tiên hợp tác như: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Công tác chuẩn bị của Việt Nam cho APEC 2017 đã và đang triển khai một cách đồng bộ, tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp quan trọng vào việc tổ chức thành công 3 hội nghị cấp Bộ trưởng, 4 Hội nghị Quan chức cao cấp và hơn 100 hoạt động cấp ủy ban, nhóm công tác trong khuôn khổ APEC.

- Nội dung và kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 (AELM) diễn ra từ ngày 6-11/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng với khoảng 10.000 đại biểu, bao gồm Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn hàng đầu khu vực, các cơ quan truyền thông quốc tế lớn tham dự. Gồm một số hoạt động chính: Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25, Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 29, Đối thoại của các nhà Lãnh đạo APEC với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp (CSOM). Trong dịp này cũng sẽ diễn ra Cuộc họp lần thứ tư của ABAC và Diễn đàn Tiếng nói Tương lai APEC.

- Nêu bật các ý tưởng và sáng kiến hoặc đồng sáng kiến của Việt Nam trong năm APEC 2017 nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết và phát triển của APEC, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nền kinh tế thành viên.

4- Các chuyến thăm song phương và các hoạt động bên lề Hội nghị

- Tuyên truyền về các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC.

- Tuyên truyền về kết quả tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC, các đối tác với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

5- Đất nước, con người Việt Nam

- Nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, đặc biệt trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Triển vọng của kinh tế Việt Nam sau khi hoàn tất và triển khai các cam kết kinh tế - thương mại quốc tế lớn, trong đó có các cam kết gia nhập WTO và các hiệp định thương mại tự do.

- Giới thiệu và quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, các tiềm năng kinh tế, đầu tư, du lịch.

- Các hoạt động phong phú bên lề các Hội nghị của APEC diễn ra trên khắp cả nước là cơ hội lớn để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, kết nối hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm vùng miền với các đối tác. Ngoài ra có thể tranh thủ tiềm năng to lớn về thị trường, tài chính, công nghệ của APEC, ký kết các thỏa thuận hợp tác.

6- Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội, đối ngoại, về APEC 2017, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí; tổ chức báo cáo chuyên đề tại Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2017; đăng tin bài trên Bản tin thông tin công tác tư tưởng, Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang.

2- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở, Cổng thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện nổi bật của Năm APEC Việt Nam 2017 gắn các sự kiện đối ngoại của tỉnh; chủ trì, phối hợp các thành viên Ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam cho các cơ quan báo chí.

3- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt việc thông tin, cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh về Năm APEC Việt Nam 2017, gắn với quảng bá văn hóa – du lịch An Giang.

4- Các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục đăng tin, bài, hình ảnh về các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017, nhất là các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (diễn ra từ ngày 6-11/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng); Đài Phát thanh Truyền hình An Giang tùy tình hình, có thể tiếp sóng một số hoạt động chính của Tuần lễ Cấp cao.

5- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cung cấp Đề cương tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; lồng ghép nội dung tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 vào hội nghị báo cáo viên định kỳ; tăng cường công tác tuyên truyền miệng nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của cán bộ, đảng viên, nhân dân về Diễn đàn APEC.

IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017!

2. Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017!

3. Năm APEC Việt Nam 2017 - Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung!

4. Năm APEC Việt Nam 2017 - An Giang chủ động, sáng tạo trong quảng bá tiềm năng!

(Đề cương tuyên truyền đăng tải trên Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang)


>>> Tải đề cương tuyên truyền       

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21787123