Truy cập hiện tại

Đang có 568 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

(TGAG)- Ngày 30-11-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung:

Tải file: Hướng dẫn tại đây

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27059016