Truy cập hiện tại

Đang có 405 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

(TGAG)- Ngày 30-11-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung:

Tải file: Hướng dẫn tại đây


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16133767