Truy cập hiện tại

Đang có 361 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, công tác tuyên truyền tháng 3/2020

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền tháng 3/2020 như sau:

1. Định hướng dư luận xã hội

Nắm bắt, nghiên cứu, phản ánh dư luận xã hội trên các lĩnh vực thông tin đối ngoại, tình hình biển, đảo, biên giới, đất liền; dư luận liên quan đến Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội xung quanh các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn trong tháng 3/2020; các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; dư luận liên quan các chủ trương, chính sách của địa phương; các vấn đề gây bức xúc trong xã hội, vấn đề nhạy cảm, các vấn đề nóng, ảnh hưởng đến tư tưởng tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Định hướng tuyên truyền

- Bám sát nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2020.

- Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và các ngày kỷ niệm, truyền thống khác trong tháng 3/2020.

- Thông tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục lan tỏa, nhân rộng “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội. Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.  

- Tiếp tục cập nhật thường xuyên, liên tục về tình hình dịch Covid-19; tuyên truyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 2019; đánh giá, phân tích làm rõ những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, nêu bật quyết tâm của tỉnh trong thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng chất. Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ Đông Xuân 2019-2020; công tác phòng, chống cháy rừng, phòng, chống buôn lậu, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, bệnh trên gia súc, gia cầm; công tác phòng chống thiên tai,…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

- Tuyên truyền quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; cổ vũ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; đóng góp văn kiện đại hội đảng các cấp…

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35162644