Truy cập hiện tại

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

Châu Phú tổ chức Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện lần 3

(TGAG)- Ngày 18-3-2016, Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Châu Phú giai đoạn 1930-1975 và 1975-2015; đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cô chú nguyên là lãnh đạo, những người đã từng sống, công tác trên quê hương Châu Phú; đồng chí Trần Thanh Nhã - Bí thư huyện ủy chủ trì.
 
Đề cương dự thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Châu Phú giai đoạn 1930-1975 và 1975-2015 được biên soạn gồm 3 chương: Chương I: Chi bộ Đảng ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền (1930-1945); Chương II: Đảng bộ và nhân dân Châu Phú trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (1945-1975); Chương III: Châu Phú xây dựng và phát triển (1975-2015).

Tại hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu bổ sung cả về nội dung và phương pháp trình bày, đồng thời cung cấp thêm những tư liệu liên quan đến Lịch sử Đảng bộ huyện Châu Phú mà đề cương dự thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Châu Phú chưa đề cập tới.

Qua hội thảo lần này nhằm giúp cho Ban Biên soạn Lịch sử của huyện nắm thêm nhiều thông tin quan trọng để bổ sung các dữ liệu, chứng cứ lịch sử vào tập Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-1975 và 1975-2015 được đầy đủ hơn./.

Minh Đông
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16079239