Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Phú Tân cần tập trung kêu gọi đầu tư và phát triển kinh tế hợp tác

(TGAG)- Ngày 03-10, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
 
Thực hiện Nghị quyết của đại hội, ba năm qua, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Phú Tân được đảm bảo với một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển biến tích cực, ngành nghề phát triển đa dạng, kinh tế tập thể được củng cố, chất lượng dịch vụ được cải thiện, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao bước đầu đạt kết quả khả quan. Chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục được quan tâm thực hiện theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, quy chế dân chủ, cải cách hành chính, an ninh trật tự xã hội giữ vững... đã tạo lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, còn nhiều chỉ tiêu về kinh tế, thu ngân sách... chưa đạt kết quả theo nghị quyết đề ra.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt ghi nhận những nỗ lực của tập thể Đảng bộ huyện Phú Tân đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết trong tình hình có nhiều bất lợi cả khách quan lẫn chủ quan. Tuy vậy, huyện cần xác định đâu là những điểm nghẽn dẫn đến việc chưa hoàn thành các chỉ tiêu, để khắc phục trong nữa cuối nhiệm kỳ đại hội. Bốn vấn đề đặt ra mà huyện cần quan tâm thời gian tới là: Tập trung các giải pháp quyết liệt hơn công tác thu ngân sách, phục vụ cho việc đầu tư phát triển địa phương khi nhu cầu rất lớn mà nguồn lực hạn chế. Giải quyết vấn đề hạ tầng yếu kém đã tạo điểm nghẽn trong thu hút, kêu gọi đầu tư. Kinh tế hợp tác chưa được phát huy tốt. Nguồn nhân lực cho phát triển của địa phương còn yếu so với xu thế hội nhập và cách mạng công nghệ 4.0.


Để giải quyết các vấn đề trên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt gợi mở một số hướng phát triển: “Phú Tân cần xác định thế mạnh riêng về nông nghiệp là cây nếp với hạ tầng thủy lợi Bắc Vàm Nao. Do đó phải sản xuất theo quy luật thị trường, xác định thị trường đầu ra với thương hiệu và doanh nghiệp gắn kết. Tăng cường mời gọi đầu tư trên cơ sở quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung dự án, nhất là chọn cho được những dự án mang tính đột phá phục vụ phát triển địa phương, kiên quyết tránh manh mún. Tranh thủ nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà nước các cấp để tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư. Riêng công tác Đảng và Nhà nước, Phú Tân cần tập trung nâng cao công tác quản lý nhà nước theo hướng lấy Nhân dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính. Đặc biệt là công tác cán bộ cần quyết liệt theo chủ trương chung là một người làm nhiều việc, tinh gọn bộ máy, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu...”

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16674497