Truy cập hiện tại

Đang có 142 khách và không thành viên đang online

Thị trấn Nhà Bàng lấy thương mại, dịch vụ, du lịch làm khâu đột phá phát triển kinh tế- xã hội

(TGAG)- Ngày 3/10/2018, đồng chí Trần Văn Gan- Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy Tịnh Biên tham dự hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng ủy thị trấn Nhà Bàng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Gan- Tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy yêu cầu Đảng bộ thị trấn tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch, làm tiền đề, mũi nhọn, khâu đột phá tăng tốc độ phát triển kinh tế- xã hội, hướng tới xây dựng một đô thị văn minh trong thời gian tới. Thường xuyên quan tâm chăm lo tốt cho sự nghiệp giáo dục và thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội, chú trọng công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, hướng tới y tế toản dân. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu gom chất thải rắn công nghiệp, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường trong nhân dân; Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các loại phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy thị trấn cần chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, bộ phận một cửa trong công tác tiếp dân; quan tâm công tác`xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, bồi dưỡng phát triển đảng viên đạt theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Đảng bộ thị trấn Nhà Bàng đạt và vượt 11/19, đạt 58% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra./.

Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17155349