Truy cập hiện tại

Đang có 47 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 01-2018, khu vực phía Nam

(TGAG)- Sáng ngày 16/01/2018, tại Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo viên các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Buổi sáng, Hội nghị đã được các đồng chí đại diện các bộ, ngành Trung ương thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nước ta năm 2017, dự báo tình hình và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tổng quan tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2017, dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ đối ngoại năm 2018.


Buổi chiều, Hội nghị tiến hành Tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiến - Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo, chủ trì hội nghị đã yêu cầu, trên cơ sở những nội dung đã tiếp thu tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên cần lựa chọn thông tin, tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng tại địa phương, đơn vị mình nhằm tạo sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận trong toàn xã hội.
 
Trong tháng 01/2018, Ban Tuyên giáo các cấp cần tập trung tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968; kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng; kỷ niệm 170 năm “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” ra đời; tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2018; tuyên truyền các công việc chuẩn bị chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất đối với gia đình chính sách và người nghèo...

Đối với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2018, đồng chí nhấn mạnh: các địa phương đơn vị cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng; Tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đặc biệt là các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và quốc tế gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương; Chủ động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt hiệu quả; xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên năm 2018, cơ cấu thông tin hợp lý; nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp lãnh đạo ban tuyên giáo các cấp định hướng công tác tuyên truyền miệng; Chủ động nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và tham mưu cấp ủy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục rà soát, tham mưu thường trực cấp ủy xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Chấn chỉnh các trường hợp chưa thực hiện tốt hoặc vi phạm Quy chế hoạt động báo cáo viên, kỷ luật phát ngôn. Khi có chỉ thị mới của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện./.

Lâm Giàu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26982044