Truy cập hiện tại

Đang có 74 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác tuyên truyền báo chí năm 2017

(TGAG)- Sáng 03-01-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết năm và định hướng công tác tuyên truyền năm 2018. Đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Cao Quang Liêm - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trương Minh Thuần - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì hội nghị.
 

Năm qua 2017, các cơ quan báo, đài trong tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và giữ nghiêm định hướng chính trị, thường xuyên đổi mới nội dung thông tin, phản ánh khách quan, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tuy tình hình khó khăn, thách thức nhưng báo chí có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của cả nước. Trong tỉnh, tình hình chính trị ổn định, kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng tiếp tục được đảm bảo; báo chí tỉnh nhà tiếp tục phát huy vai trò tích cực, luôn bám sát chỉ đạo, định hướng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, giữ nghiêm định hướng chính trị, tuân thủ các quy định về quản lý nhà nước, thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, ít xảy ra sai sót; tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề, sự kiện nổi bật, các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh, các cơ quan báo chí cũng chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vừa quan tâm đầu tư phát triển cả về chuyên môn, nghiệp vụ và điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cán bộ, phóng viên; đồng hành với tỉnh trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, hoạt động từ thiện… Mặc khác, báo chí trong tỉnh có đầu tư, cải tiến nhưng vẫn chưa theo kịp sự phát triển truyền thông hiện đại, chịu áp lực về cạnh tranh thông tin rất lớn; nội dung thông tin chưa phong phú... Việc thực hiện Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời; người phát ngôn nhiều nơi có biểu hiện né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí...

Cũng tại cuộc họp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội tháng 12-2017. Qua đó sẽ kiến nghị các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.
    


Phát biểu kết luận và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Khâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần bám sát vào những nội dung trọng tâm mà Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Đồng thời, cũng lưu ý:

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và nhất là Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

- Tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của các cấp, ngành, địa phương trong năm 2018, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao, làm tiền đề quan trọng hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh trong năm 2018, trước mắt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất; Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm Tuyên ngôn Đảng cộng sản; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội đầu năm; các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; coi trọng phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt; đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực xã hội, đầy lùi tham nhũng; phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

- Cần phát huy vai trò người đứng đầu của các cơ quan báo chí, nâng cao trách nhiệm, tổ chức công việc và giám sát, quản lý các phóng viên, biên tập viên theo Luật Báo chí, những quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo; tạo môi trường, điều kiện làm việc để nhà báo có thể say mê với nghề, sống với nghề. Có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí cả về nội dung tư tưởng, lẫn tính thuyết phục, tính hấp dẫn. Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng.


- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin Truyền thông tăng cường phối hợp các cấp, ngành liên quan trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, qua đó chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin của báo chí, nhất là những vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhạy cảm, để đảm bảo tính thống nhất, kịp thời của thông tin; các phòng tham mưu thuộc Ban Tuyên giáo và Sở Thông tin truyền thông tăng cường theo dõi, đánh giá việc thực hiện các quy định về công tác báo chí, nắm tình hình diễn biến tư tưởng, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề báo chí nổi cộm của tỉnh; lưu ý, nhắc nhở với những sai sót, đồng thời cũng động viên, khen thưởng những thành tích tốt của báo chí, phóng viên.

- Các cơ quan báo chí thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư ngày 22/11/2017 về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Kết luận trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ dự tại Hội nghị triển khai của các đồng chí. Đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo.

Đồng chí cũng đề nghị báo chí trong tỉnh hết sức lưu ý những nhận định, đánh giá của Trung ương; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, vào thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cả nước và tỉnh nhà trong năm mới. /.

Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25180712