Truy cập hiện tại

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

(TGAG)- Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới 2018, tiến tới kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, sáng ngày 04-01-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiên cứu, thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm những kết quả làm được trong năm 2017; giới thiệu những cách làm hiệu quả để địa phương, đơn vị học tập, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, những yếu tố mới tác động đến công tác Tuyên giáo; những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Thảo luận, bổ sung về nhận định tình hình, phân tích kỹ phương hướng, các nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị thêm những giải pháp mang tính đột phá của công tác Tuyên giáo năm 2018, để công tác Tuyên giáo được chủ động, tích cực, thuyết phục, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
    
Đồng chí Cao Quang Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tuyên giáo năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, năm 2017, hệ thống Tuyên giáo trong tỉnh đã bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, kế hoạch công tác năm và sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện và đồng bộ đạt kết quả tốt các mặt công tác Tuyên giáo, đóng góp tích cực và hiệu quả cho việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo hiệu ứng và những kết quả tích cực trong toàn xã hội; công tác tư tưởng, lý luận, công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ được tổ chức thực hiện tốt; công tác báo chí, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc được triển khai thường xuyên, hiệu quả hơn.

Thừa ủy nhiệm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo cho đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng, báo chí, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng có nhiều tiến bộ, chất lượng được nâng lên, như: tham mưu Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí, đội ngũ trí thức, trại sáng tác cho các văn nghệ sĩ, báo chí… Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên tổ chức định kỳ hằng tháng, được đánh giá cao về công tác tổ chức, nội dung thông tin. Bản tin Thông tin công tác tư tưởng và Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang ngày càng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ở chi bộ, khai thác thông tin của các ngành và người dân... Các cấp Tuyên giáo trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng và tâm trạng xã hội để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các sự kiện chính trị quan trọng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống “diễn biến hòa bình”, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, thù địch. Từng bước thực hiện đổi mới công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực, nhất là đối với công tác tư tưởng…

 
  Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Châu Đốc phát biểu.
Hội nghị đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu cho phương hướng hoạt động năm 2018 với tinh thần: nhanh nhạy, hiệu quả, thuyết phục và bám sát thực tiễn.

Các đại biểu được nghe các tham luận của Ban Tuyên giáo thành ủy Châu Đốc; huyện Phú Tân; Tri Tôn; Đảng ủy Biên Phòng; Trường chính trị Tôn Đức Thắng; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; với các nội dung về: tổ chức hội nghị tuyên truyền viên cơ sở; tổ chức hội thi kể chuyện gương người thật, việc thật trong học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; về Hội thảo khoa học cấp tỉnh; tình hình hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng; công tác chăm lo bảo vệ trẻ em; một số kết quả đạt được trong công tác dư luận xã hội…Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế của ngành. Về nhiệm vụ năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo khá nặng nề, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm đề nghị ngành quan tâm:

- Tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng đề ra.

- Làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền -  văn hóa văn nghệ, khoa giáo; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức công tác Tuyên giáo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh An Giang, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo báo chí; nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu; ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin độc hại trên mạng Internet; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước ta; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác báo chí; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ngành trong công tác tổ chức tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc.

- Ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó có bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh, huyện và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khóa X


Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X)

Dịp này, có 02 đồng chí nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo; 10 tập thể và 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khóa X; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực công tác Tuyên giáo năm 2017./.

Đồng chí Lê Hồng Khâm - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực công tác Tuyên giáo năm 2017.


Phước Hòa


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23302111