Truy cập hiện tại

Đang có 134 khách và không thành viên đang online

Cách mạng Tháng Mười Nga-ý nghĩa vạch thời đại!

(TGAG)- Mỗi lần chuẩn bị Đại hội Đảng, thu thập ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện hoặc những khi đất nước gặp khó khăn. Những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá lại xuất hiện với tần suất cao, cường độ mạnh! Gần đây là những: "thư ngỏ", "góp ý", "kiến nghị", "lời tâm huyết"

Vẫn là những luận điệu: Chủ nghĩa xã hội là "không tưởng", "ảo tưởng"... Cách mạng Tháng Mười Nga và chế độ được sinh ra từ cuộc cách mạng ấy là "quái thai của lịch sử"(!) Chế độ đó đã sụp đổ, tức là chủ nghĩa xã hội "đã chết" trên chính quê hương của nó(!). Họ mỉa mai: "Chủ nghĩa tư bản đâu có chết mà chỉ thấy chủ nghĩa xã hội chết mà thôi". Việt Nam cứ "cố tình" đi theo cái học thuyết "viển vông", chế độ "đã chết" ấy là bước vào “ngõ cụt”(!), Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là sự "luẩn quẩn", không có lối thoát; Đảng đã đưa dân tộc đi "chệch khỏi quỹ đạo của lịch sử", làm cho đất nước lâm vào "cảnh nghèo hèn"(!) … Từ đó, lớn tiếng kêu gọi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…

Sự thật không hải như vậy! Lịch sử ghi nhận: 11 giờ trưa, ngày 7 /11/1917 (lịch Nga là ngày 25 tháng 10) từ Tuần dương hạm A-vơ-rô-ra (Rạng Đông) phát đi ''Bức thư gửi các công dân Nga'' của Lê nin, tuyên bố chính quyền nhà nước đã thuộc về Nhân dân. Đồng thời cũng tuyên bố với toàn nhân loại về một kỷ nguyên mới, Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới đã ra đời.

Cách mạng Tháng Mười, đánh dấu sự chấm dứt thời đại thống trị toàn cầu của chủ nghĩa tư bản. Nó mở ra và tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào cách mạng. Chỉ trong vòng nửa thế kỷ, dưới sức tấn công của dòng thác cách mạng giải phóng dân tộc, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc thiết lập trong 500 năm (từ 1492) đã sụp đổ hoàn toàn. Chính cuộc cách mạng đó đã sinh ra Liên Xô hùng mạnh, lực lượng chủ yếu cùng khối đồng minh tiêu diệt những con quái vật phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai...

Cách mạng Tháng Mười tiếp tục tạo nên xu hướng phê phán, phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn. Ngay cả trong điều kiện chủ nghĩa xã hội bị khủng hoảng, xu hướng chống chủ nghĩa tư bản cũng không suy giảm. Sự hằn học, chống phá quyết liệt hiện nay của các thế lực thù địch đối với Cách mạng tháng Mười và chủ nghĩa xã hội chính là vì cuộc cách mạng vĩ đại ấy tiếp tục tác động mạnh mẽ đến triển vọng của lịch sử loài người trong thế kỷ XXI, thế kỷ của đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản ở tầm cao mới.

Gần một thế kỷ qua, thế giới có biết bao thăng trầm, biến động lớn lao, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô sụp đổ là tổn thất lớn đối với phong trào cách mạng thế giới. Nhưng không gì thế mà ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga suy giảm, trái lại càng trở nên sâu sắc hơn. Đảng ta tổng kết: “Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”. Bởi vì, chủ nghĩa tư bản tuy còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của Nhân dân lao động sẽ quyết định vận mệnh của nó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười soi sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người đứng lên đấu tranh chống lại áp bức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc…

Ngay từ buổi đầu “dựng Đảng”, Người đã khẳng định: Ngày nay học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng cách mạng nhất, chân chính nhất là chủ nghĩa Lê-nin… Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang…

Đi theo con đường của Cách Mạng Tháng Mười, Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển vào điều kiện cụ thể của nước ta, làm nên Cách Mạng Tháng Tám… Nắm vững ngọn cờ cách mạng, chúng ta tiếp tục phát huy trong điều kiện mới, quyết tâm giành thắng lợi mới!
                       
SỰ THẬT
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18582970