Truy cập hiện tại

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

Hội Người cao tuổi thị xã Tân Châu sau 20 năm thực hiện phong trào “Tuổi cao gương sáng”

(TGAG)- Với sự quan tâm lãnh đạo của Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã, sự hỗ trợ của Mặt trận, ban ngành đoàn thể, trong suốt những năm qua, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thị xã và các cấp hội cơ sở đã nổ lực vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện tốt công tác Hội với tinh thần trách nhiệm cao, tạo được uy tín trong nhân dân và các tổ chức xã hội. Phong trào thi đua như Tuổi cao gương sáng, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các hoạt động chăm lo cho hội viên người cao tuổi luôn mang lại hiệu quả tích cực.

Trong gần 20 năm qua, công tác củng cố nhân sự luôn được Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã quan tâm và thực hiện. Với số lượng hội viên ít ỏi khi vừa thành lập, đến nay số người cao tuổi thị xã lên đến trên 7.200 người; sinh hoạt ở 70 chi hội và 271 tổ hội. Chỉ riêng trong năm 2014, Thị hội đã phát triển thêm 400 hội viên trên địa bàn thị xã. Từ đó các hoạt động, phong trào thi đua của hội luôn được thực hiện rộng khắp và có hiệu quả cao. Xây dựng quỹ Hội gần 30 triệu đồng. Công tác chăm lo người cao tuổi luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện theo Luật Người cao tuổi. Thị hội phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên cập nhật danh sách người từ 80 tuổi trở lên  để hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng. Hàng năm luôn vận động các mạnh thường quân và nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã tiền và hiện vật hàng trăm triệu động để tặng quà cho người cao tuổi tiêu biểu và người cao tuổi nghèo nhân dịp các ngày lễ lớn. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi ốm đau hàng năm trên 40 triệu đồng. Qua từng năm, sự đóng góp vào các hoạt động của thị hội phát triển không ngừng, đó là do những việc làm của hội luôn hướng đến sự thiết thực đối với hội viên, người cao tuổi nghèo. Hội viên, người cao tuổi không ngừng ra sức thi đua, tham gia các phong trào mà chính quyền địa phương phát động. Ông Hồ Thanh Biên - Phó trưởng Ban đại diện Người cao tuổi thị xã cho biết: 20 năm thành lập, Hội đã xây dựng và phát triển vì quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, không ỷ lại, chờ đợi, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương chính sách giải pháp về công tác người cao tuổi, phải có quyết tâm cao, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể. Có biện pháp tổ chức, phát huy vai trò của người cao tuổi bằng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp với các tổ chức liên quan tạo sức mạnh tổng hợp trong các hoạt động”.

Bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít những khó khăn mà Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã và các cấp cơ sở gặp phải như kinh phí hoạt động, vấn đề về sức khỏe người cao tuổi trong khi địa bàn hoạt động rộng… nhưng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã và các cấp hội xã, phường luôn nổ lực vượt qua. Đó là nhờ quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi. Không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh to lớn của lớp người cao tuổi, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể, đảm bảo cho hoạt động của Hội có hiệu quả và không xa rời tôn chỉ, mục đích của Hội. Coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Phó trưởng Ban đại diện Người cao tuổi thị xã cho biết: trong quá trình hoạt động, Hội gặp không ít khó khăn, nhưng đã vượt qua tất cả để tập trung xây dựng hội vững mạnh; công tác tổ chức cán bộ luôn đi trước một bước; đa dạng hóa các hình thức tập hợp người cao tuổi; coi trọng việc lựa chọn cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp Hội; quan tâm đến chính sách và tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội.

Bên cạnh đó, vai trò của các cấp hội cơ sở và người cao tuổi tại địa phương luôn được phát huy tối đa. Các cấp hội luôn đi đầu trong việc tổ chức tuyên truyền vận động người cao tuổi thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; giáo dục con cháu trong gia đình giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh. Vận động bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia phong trào do địa phương phát động. Đặc biệt là tuyên truyền vận động hội viên người cao tuổi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội Người cao tuổi còn đóng góp công sức, tiền của để sửa chữa cầu đường, xây dựng công trình công cộng ở khóm, ấp trên địa bàn phường, xã hàng năm gần 100 triệu đồng. Chỉ tính riêng năm 2014, Hội Người cao tuổi xã Phú Lộc phối hợp vận động cất 01 cây cầu liên xã, thành tiền 130 triệu đồng. Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Xương vận động sửa chữa lộ nông thôn ngang 3m, dài 200m, thành tiền 7.710.000 đồng. Hội người cao tuổi xã Tân Thạnh vận động hiến đất xây dựng nông thôn mới 5.600 m2... Điều đó cho thấy, những đóng góp quan trọng của người cao tuổi trên địa bàn thị xã là nhờ sự phát huy và quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước trong suốt 20 năm qua. Đời sống vật chất tinh thần của người cao tuổi thay đổi từng ngày.

20 năm xây dựng và phát triển, vượt qua bao nhiêu khó khăn, thách thức và gặt hái nhiều thành công. Vai trò và những đóng góp của người cao tuổi thị xã luôn được phát huy. Góp phần to lớn vào sự phát triển chung của thị xã Tân Châu. Trong giai đoạn tới, người cao tuổi thị xã cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước để hoạt động của hội viên và người cao tuổi tiếp tục nâng cao.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” trong hệ thống Hội là nhiệm vụ trọng tâm của  Ban đại diện Hội Người cao tuổi thị xã và hội cơ sở trong thời gian tới. Tuyên truyền vận động người cao tuổi và hội viên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vận động người cao tuổi phát huy vai trò, khả năng, kinh nghiệm của mình để tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào do địa phương phát động.
Khương Duy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34167511