Truy cập hiện tại

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Long Kiến công bố sách lịch sử Đảng bộ xã

(TGAG)- Chiều ngày 22/12/2016, Đảng bộ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới đã tổ chức công bố và phát hành cuốn sách “Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Long Kiến” giai đoạn 1930-2015. Đến dự có đồng chí đồng chí Huỳnh Thị Nguyệt Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cuốn sách “Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Long Kiến” giai đoạn 1930-2015 được xuất bản gần 200 trang (bao gồm lời nói đầu, 4 chương, phần phụ lục và những hình ảnh lãnh đạo xã qua các thời kỳ, hình ảnh nói về vùng đất con người Long Kiến).
 
Nội dung chính gồm: Long Kiến vùng đất con người; Long Kiến đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Long Kiến trong 2 cuộc chiến tranh giải phóng quê hương (1945-1975); Long Kiến 40 năm xây dựng và phát triển (1975-2015) đã ghi lại cụ thể những chặng đường đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược và quá trình xây dựng quê hương của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Cuốn sách ra đời còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người dân Long Kiến đối với thế hệ cha anh đi trước, đồng thời phản ánh những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân đạt được trong chặng đường 85 năm qua.

Việc hoàn thành cuốn lịch sử Đảng bộ xã là một sự kiện hết sức quan trọng và đáng tự hào của Đảng bộ và nhân dân trong xã. Đây là cuốn tài liệu quý giá góp phần tích cực trong việc lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quê hương đất nước. Qua đó động viên lớp lớp con cháu ra sức học tập, rèn luyện, lao động, công tác, tiếp bước cha anh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới./.

Kim Hằng


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119888