Truy cập hiện tại

Đang có 86 khách và không thành viên đang online

Định hướng tuyên truyền tháng 8-2015

(TGAG)- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8-2015 như sau:

1- Một số định hướng chung

- Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; kết quả kỳ họp 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII; việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI); Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc XII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nội dung học tập chuyên đề năm 2015.

- Tuyên truyền, động viên các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản thủy sản; quan tâm quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội…

- Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thông tin tình hình sản xuất vụ lúa Hè Thu; tuyên truyền cổ vũ “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; các phong trào: đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, khuyến học, khuyến tài...

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào dân tộc và tôn giáo trong tỉnh; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, dịch bệnh; công tác đảm bảo an toàn giao thông; đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật... 

2- Những nội dung cần quan tâm trong công tác tuyên truyền

- Các cơ quan báo chí chuẩn bị tin, bài tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện chính trị, xã hội trong tháng 8/2015 như: Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8); Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8); kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9); 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8) và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8); Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2015 bắt đầu từ ngày 1/8/2015 đến 1/9/2015...

- Thông tin tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII; các hoạt động tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả sau kỳ họp của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phản ánh tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong nhiệm kỳ tới. Tuyên truyền sâu rộng kết quả đại hội; việc khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đảng cấp huyện và tương đương...

- Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ V năm 2015, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015. Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; gắn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Mers-CoV, thường xuyên liên hệ cơ quan chức năng nắm diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng; truyền tải các thông điệp khuyến cáo; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh để Nhân dân chủ động phòng, chống dịch Mers-CoV một cách hiệu quả nhất.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ.

Ngoài những định hướng trên, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16714276