Truy cập hiện tại

Đang có 302 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ thị xã Tân Châu quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống

(TGAG)- Sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Thị xã ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X một cách nghiêm túc và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thị xã đã tổ chức 68 lớp nghiên cứu, quán triệt với tổng số 3.563 người học. Công tác học tập được triển khai một cách thiết thực, tập trung vào những nội dung cơ bản, đặc biệt là những vấn đề mới. Bên cạnh đó, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết thông qua hoạt động của Đài Truyền thanh thị xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Quần chúng... Từ đó đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết.

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương, dưới sự lãnh đạo của Thị xã ủy và nỗ lực của các ngành, các cấp, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững. Kết quả cụ thể như sau:

Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.749 tỷ 560 triệu đồng. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 298,544 triệu đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện được 1.334 tỷ 022 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản tương đối ổn định, năng suất lúa duy trì ở mức cao, ước bình quân đạt 7,04 tấn/ha, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 105,26 ha.

Chất lượng giáo dục của các ngành học, bậc học tiếp tục được củng cố và có bước phát triển. Tỷ lệ huy động học sinh đầu năm học 2016 - 2017: nhà trẻ 107,14%, mẫu giáo 100,23%, tiểu học 97,76%, THCS 100,98%, THPT 94,08%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường thông qua thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế dự phòng và y tế quốc gia, đặc biệt là tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm. Các hoạt động kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm thực hiện. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, các ngày lễ lớn đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa, thể thao trong nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với các ngành và địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội cùng với đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nên tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội giảm. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiếp tục đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Thị xã ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 05-Ctr/TU ngày 08/8/2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI. Trong đó, Thị xã ủy đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện có hiệu quả 03 khâu đột phá: một là, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; hai là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ba là, khai thác lợi thế kinh tế biên mậu, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trên cơ sở đó, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện, chịu trách nhiệm triển khai có lộ trình, có thời gian hoàn thành cụ thể. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, tập trung cho chất lượng, hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2020 phát triển Tân Châu trở thành đô thị loại III, là một trong ba trung tâm kinh tế và là trọng điểm phát triển kinh tế biên mậu của tỉnh. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất khu vực nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 1,3%/năm trong giai đoạn 2016 -2020. Đến năm 2020 có thêm 04 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới: Phú Vĩnh, Tân An, Vĩnh Hòa, Châu Phong. Số trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã là 30/59 trường. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đến năm 2020 có 80% dân số tham gia Bảo hiểm y tế...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong điều kiện thị xã còn rất nhiều khó khăn, bộn bề trước mắt. Kinh tế cửa khẩu đầu tư còn chậm, sản xuất nông nghiệp sức cạnh tranh của sản phẩm còn thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, phát triển văn hóa, thể thao chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế... Nhưng với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Tân Châu đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tin rằng Đảng bộ thị xã Tân Châu sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI./.

TRẦN VĂN TIẾN
Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25069702