Truy cập hiện tại

Đang có 149 khách và không thành viên đang online

Công văn định hướng tuyên truyền tháng 3-2015

Ngày 02/3/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 1401-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 3-2015. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3-2015 như sau:
1- Một số định hướng chung
- Tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chủ đề học tập năm 2015.
- Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới về lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam; tuyên truyền về tình hình Biển Đông. Chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thông tin phản bác các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự.
- Tuyên truyền cổ vũ, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ V-2015; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; các phong trào xã hội từ thiện, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo vệ môi trường; an toàn lao động; phòng, chống cháy nổ; công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.
2- Những nội dung cần quan tâm trong công tác tuyên truyền
- Các đơn vị, địa phương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị như: Kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2015) và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 56 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2015), 26 năm Ngày Biên phòng toàn dân (1989 - 2015); 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2015)...
- Tiếp tục thông tin việc tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 theo Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; chủ động thông tin dự báo tình hình nhu cầu thị trường, giá cả các mặt hàng nông, thủy sản; các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác sản xuất; công tác tuyển quân năm 2015; bầu cử trưởng và phó trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2015 - 2017.
- Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
- Tuyên truyền việc học tập chuyên đề năm 2015 về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
- Thông tin tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, qua đó nhằm tạo sự ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
- Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia, lịch sử vùng đất Nam Bộ; về công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo năm 2015.
- Tuyên truyền công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội và các chính sách an sinh xã hội…
3- Những nội dung cần tập trung tuyên truyền theo những văn bản chỉ đạo mới của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03-02-2015 của UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
- Kế hoạch công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2015 (theo văn bản số 242/UBND-KT ngày 10-02-2015 của UBND tỉnh).
- Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 25-02-2015 của UBND tỉnh tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 2.
- Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2015, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015; Kế hoạch tổ chức, phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX…
Ngoài những định hướng trên, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26139339