Truy cập hiện tại

Đang có 121 khách và không thành viên đang online

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 22/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2018.


 (Các học viên tham gia lớp học)

Lớp này có 30 ngày thực học (từ ngày 22/10 đến ngày 30/11), có 70 học viên là đảng viên, cán bộ, công chức các xã, thị trấn sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề chính về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối quan điểm của Đảng; chính sách pháp luật nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại của Đảng ta...

Khóa học nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức lý luận và định hướng tốt tư tưởng chính trị. Từ đó, học viên chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25180534