Truy cập hiện tại

Đang có 88 khách và không thành viên đang online

Tổng kết thực hiện Thông tư liên tịch về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

(TUAG)- Sáng 22/4, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh An Giang. Dịp ngày, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp liên ngành.

Trong năm qua, được dự quan tâm của UBND tỉnh. Lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương trong tỉnh, Hội đồng phối hợp liên ngành đã triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nội dung đã xác định trong kế hoạch phối hợp theo đúng chỉ đạo của Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương. Kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phối hợp, đề cao trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng trong thực hiện. Đã thực hiện được 271 vụ trợ giúp pháp lý thông qua hình thức tham gia tố tụng và đại diện người tố tụng, liên quan 308 đối tượng, tăng 48 vụ (tăng 21,5%) song cùng kỳ năm trước.


Trao Bằng khen UBND tỉnh cho tập thể


các cá nhân xuất sắc


và giấy khen Hội đồng phối hợp liên ngành

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong thời gian của năm 2022. Hội đồng phối hợp liên ngành sẽ tiếp tục tổ chức triển khai luật trợ giúp pháp lý và Thông tư liên tịch về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; quán triện phố biến nội dung luật trợ giúp pháp lý và truyền thông về trợ giúp pháp lý. Tổ chức bồi dưỡng pháp luật trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch cho các trợ giúp viên pháp lý, Luật sư – cộng tác viên, cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng ở các cấp. Bảo đảm 100% đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý có trợ giúp viên pháp lý, Luật sư – cộng tác viên tham gia tố tụng khi có yêu cầu… Đặc biệt, sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở 5 đơn vị cấp huyện.

Nguyễn Hưng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26145480