Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

An Phú: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(TUAG)- Sáng 21/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ, đảng viên tại 02 điểm cầu huyện và 14 điểm cầu xã, thị trấn. Đồng chí Lê Minh Thuận, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện An Phú đến dự.


Quang cảnh hội nghị 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ mở 5 lớp bằng hình thức trực tuyến kể từ ngày 21/10 đến 29/10/2021 để phổ biến nội dung các chuyên đề, như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2031 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nhận thức về quốc phòng và an ninh quốc gia.
 
Đồng chí Lê Minh Thuận, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Minh Thuận, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, nhấn mạnh: Đây là lần sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về các chủ trương, đường lối đổi mới và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, áp dụng vào nhiệm vụ thực tế tại các địa phương, đơn vị và đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Nghĩa Thanh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22472141