Truy cập hiện tại

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

Công văn về kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018

(TGAG)- Ngày 12-12-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phát hành Công văn số 421-CV-CV/TU về việc kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018. Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung công văn:

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị và quân sự to lớn trong cuộc chiến tranh nhân dân, giáng một đòn quyết định, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, tạo nên bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi tới thắng lợi. Hướng tới kỷ niệm 50 năm sự kiện trọng đại này cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), mừng xuân mới Mậu Tuất 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong Tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thắng lợi, giá trị lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường và niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2- Các địa phương, cơ quan, đơn vị không tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, mà tùy vào điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động phù hợp, như: Hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, chăm lo Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng… gắn với các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Mậu Tuất và các ngày lễ, sự kiện chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong quý I/2018.

3- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm theo từng cấp, từng ngành; ngành Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hình thức cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi sôi nổi trên địa bàn; các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, tăng cường các bài viết nêu bật ý nghĩa của các ngày lễ lớn, phản ánh kịp thời, đậm nét các hoạt động chào mừng diễn ra trong Tỉnh.

4- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực thi đua thực hiện các công trình, phần việc thiết thực để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, định hướng các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện các hoạt động tuyên truyền trong đợt kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức và tránh lãng phí; phải gắn với thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong Tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Võ Anh Kiệt
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247686