Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2018

(TGAG)- Ngày 15-1-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Tuyên giáo An Giang xin đăng toàn văn kế hoạch.

>> Kế hoạch 41
Số lần xem các bài viết
7601960