Truy cập hiện tại

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

Tăng cường triển khai thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

(TUAG)- Để thực hiện tốt nhiệm vụ Đề án 06 (theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ), triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp đạt hiệu quả cao, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia KCB BHYT trong địa bàn tỉnh. Ngày 3/2/2023, Sở Y tế An Giang ban hành Công văn số 197/SYT-NVY gửi đến đề nghị các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc tổ chức thực hiện KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp theo đúng các văn vản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế và BHXH tỉnh.
 

Đồng thời bố trí trang bị đầu đọc QR-Code để đọc mã QR-Code của thẻ CCCD gắn chip điện tử hoặc mã QR-Code của VNeID. Đảm bảo thiết bị theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 06/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2022 hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị đọc mã QR phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (phiên bản 1.0).

Bên cạnh đó, tăng cường thông tin, truyền thông trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng hiện có để người dân được biết và hiểu về những tiện lợi, lợi ích mang lại, từ đó dần dần thay đổi thói quen sử dụng CCCD gắn chíp hoặc cài ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh khi đi KCB BHYT.

Theo Công văn 931/BYT-BH ngày 28/02/2022, Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp như sau:

- Cơ sở KCB thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh khi đi KCB BHYT bằng CCCD có gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID (chỉ áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp).

- Đối với người bệnh đã được cấp CCCD có gắn chíp:

+ Trường hợp khi kiểm tra CCCD (quét mã QR code) hoặc qua ứng dụng VNEID đã có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì cơ sở KCB thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về BHYT và tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành; đồng thời thông tin cho người bệnh biết để đi KCB BHYT kể từ lần sau bằng CCCD gắn chíp hoặc bằng ứng dụng VNEID;

+ Trường hợp khi kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT: Giải thích để người bệnh đó biết tình trạng của thẻ BHYT trên CCCD chưa thể thực hiện được; thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

- Đối với người bệnh chưa được cấp CCCD có gắn chíp: Thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32566801