Truy cập hiện tại

Đang có 56 khách và không thành viên đang online

An Giang nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

(TGAG)- An Giang là vùng đất ngập nước điển hình của quốc gia với biên độ ngập lũ và hệ thống sông rạch chằng chịt, hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái nông nghiệp rất phát triển… có lợi thế về vị trí địa lý, nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển và đi cùng với sự phát triển, là những vấn đề đáng quan tâm của môi trường, điều này đã gây áp lực ngày càng lớn đến sự phát triển bền vững của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, sự kiểm tra, giám sát kịp thời của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu rất cao của các ngành, các cấp, công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường được quan tâm. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục có sự phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đánh giá: Ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường của người dân và của doanh nghiệp được nâng lên. Hoạt động khảo sát, quan trắc, cảnh báo ô nhiễm, suy thoái môi trường, kiểm tra và xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường được thực hiện thường xuyên. Nhiều mô hình, dự án có liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai khá đồng bộ; các mô hình thu gom rác thải ở nông thôn, cụm xã mang lại nhiều hiệu quả… Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được chú trọng, phát huy tốt nguồn lực về đất đai.

Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp bách của việc bảo vệ môi trường đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm kỳ tới, An Giang đưa công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển bền vững.

Với mục tiêu đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên; tăng cường vệ sinh môi trường đô thị và nông thôn; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định nhiệm vụ, giải pháp đề ra là xây dựng, hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng quy hoạch, bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất đai trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Kiên quyết thu hồi đất các dự án được giao nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, ngăn chặn tình trạng khai thác không đúng quy định. Kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đánh bắt mang tính hủy diệt nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm. Hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Tỉnh ủy về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của xâm nhập mặn do nước biển dâng, cũng như khan hiếm nguồn nước ngọt do các đập thủy điện ở thượng nguồn.

Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra sẽ góp phần hiện thực mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần phát triển bền vững tỉnh nhà./.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY


________________
Biên soạn theo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa IX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18496782