Truy cập hiện tại

Đang có 151 khách và không thành viên đang online

Ban Thường vụ huyện ủy Phú Tân họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018

(TGAG)- Ngày 5/4/2018, Ban Thường vụ huyện ủy Phú Tân tổ chức cuộc họp mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018. Đồng chí  Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.


Trong quý I/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực. Toàn huyện xuống giống vụ Đông Xuân được 23.855 ha, đạt 100% kế hoạch. Đến nay có 14.500 ha lúa nếp trổ bông, đã thu hoạch được 5.200 ha, năng suất 7,08 tấn/ha (tương đương so cùng kỳ). Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ ổn định. Công tác cải cách hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Huyện đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Phú Lâm đạt chuẩn nông thôn mới. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, đã hoàn thành tốt công tác giao quân đầu xuân và ra quân huấn luyện năm 2018. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Lâm Phước Trung - Bí thư Huyện ủy yêu cầu các ngành quan tâm thực hiện tốt chiến lượt đột phá trong “ Năm nông nghiệp”; đôn đốc kiểm tra các đơn vị nhà thầu, các công trình xây dựng trên địa bàn huyện chú trọng tiến độ, chất lượng thi công và an toàn lao động; tiếp tục cụ thể quá xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh; thường xuyên theo dõi phòng chống dịch bệnh nhất là dịch bệnh mùa khô và giai đoạn chuyển mùa; tăng cường kiểm tra, thanh tra các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ, xử lý nghiêm các trường hợp chống thi hành nghĩa vụ quân sự; tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc với nhân dân; chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền  kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Phú Tân …
Kiều Trinh – Văn Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26072527