Truy cập hiện tại

Đang có 172 khách và không thành viên đang online

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(TGAG)- Ngày 2/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II-2018. Đồng thời thông qua Chương trình trình hành động của Tỉnh ủy thục hiện Nghị quyết số 18- NQ/ TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chủ trì hội nghị.


Chương trình hành động của Tỉnh ủy An Giang thưc hiện Nghị quyết số 18- NQ/ TW với mục tiêu đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; Sửa đổi bổ sung hoàn thiện mốt số quy định liên quan chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Thực hiện thí điểm một số mô hình  mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối; Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Đến năm 2030 tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, thí điểm thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị.

Đối với tổ chức của Đảng, các việc đã rõ, tỉnh triển khai thực hiện nay trong nam 2018 là thành lập văn phòng chung của cấp ủy trên cơ sở giải thể Văn phòng thuộc các ban đảng tỉnh để sap nhập về Văn phòng tỉnh ủy. Các cơ quan ban Đảng tỉnh tổ chức lại bộ phận tổng hợp, văn thư với tên gọi là phòng hành chính- tổng hợp; Thực hiện sắp xếp lại tổ chức, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Thực hiện mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.


Đối với các việc chưa được quy định, hoặc đã có quy định nhưng không còn phù hợp, tỉnh An Giang đã triển khai thí điểm, xin ý kiến nhân rộng ở những nơi có đủ diều kiện như nhân rộng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 đạt 92/156 đơn vị (chiếm 59%), trong đó mỗi huyện phải đạt tỷ lệ tối thiểu 50%, đến hết năm 2020 có 156/156 đơn vị (chiếm 100%). Thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ở 5/11 huyện, thị xã, thành phố có đủ điều kiện (ngoài thành phố Long Xuyên đang thực hiện, đến năm 2018 mở rộng thêm 2 địa phương và đến năm 2020 mở rộng thêm 2 địa phương. Thí điểm nhất thể hóa đối với các chức danh lãnh đạo, tiến tới hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp huyện ở những địa phương thực hiện chủ trương thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.

Với những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm còn có ý kiến khác nhau, qua nghiên cứu tỉnh xin ý kiến cho thí điểm như Hợp nhất Ban Tổ chức tỉnh ủy với Sở Nội vụ, và ở cấp huyện; Hợp nhất Ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh, Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyên với thanh tra huyện; Hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Thông tin và Truyền thông; Hợp nhất Đảng ủy khối Dân chính Đảng với Đảng ủy khối Doanh nghiệp; Đẩy mạnh việc phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước.

Đối với tổ chức chính quyền thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Thí điểm sáp nhập Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ với Ban Dân tộc tỉnh, chuyển chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo từ phòng nội vụ về phòng dân tộc cấp huyện ở 7 địa phương có phòng dân tộc; Lãnh đạo chỉ đạo giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, giảm đại biểu Hội đồng nhân dân công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước (thực hiện từ năm 2021).

Thực hiện thí điểm mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện trong năm 2018 có 7/11 (chiếm 63%) địa phương thực hiện, đến năm 2020 có 11/11 địa phương thực hiện (đạt 100%), trong đó có 9/11 địa phương hợp nhất chức danh và tổ chức.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, tình hình kinh tế xã hội trong quý 1 năm 2018 có nhiều khởi sắc, giá cả 2 mặt hàng chủ lực của tỉnh la lúa và cá tra đều tăng,..  tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa được như kỳ vọng; nguy có tụt hậu ở một số lĩnh vực của tĩnh vẫn còn hiện hữu. Việc ban hành các chủ trương, chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế của tỉnh thời gian qua thực hiện còn chậm, chưa cụ thể, kịp thời, nhất là các chính sách liên quan đến việc tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính; bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chuyển biến còn chậm, thiếu quyến liệt…

Thời gian tới với phương châm “tăng tốc cho phát triển” ở tất cả các lĩnh vực, nhằm tìm ra những động lực mới để tăng nhanh nguồn thu ngân sách của tỉnh, tạo sự đột phát cho sự phát triển của tỉnh. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Bí thư tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, thời gian còn lại của năm 2018 và các năm tiếp theo, Ủy ban tỉnh và các Sở, ngành và các địa phương cần triển khai tích cực các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như các hoạt động kỹ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh…

Hoàn thiện cơ chế về tạo quỹ đất, tiếp cận đất đai đối với các doanh nghiệp khi đầu tư vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao; quá trình triển khai phải đi vào thực chất, nhằm tạo sự chuyển biến trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cần quyết liệt hơn trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự chuyển biến thực sự để cải thiện chỉ số PCI, hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh sớm hoàn thiện “Đề án về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình xin ý kiến Trung ương để tỉnh sớm triển khai tổ chức thực hiện, kiện toàn bộ máy tổ chức, trong đó ưu tiên đến hiệu quả công việc và yếu tố con người, làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong đội ngũ cán bộ và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận nội bộ, không tạo ra sự hoang mang trong cán bộ… qua đó tạo động lực mới cho sự tăng trưởng của tỉnh trong tương lai gần./.

Công Mạo


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31428740