Truy cập hiện tại

Đang có 155 khách và không thành viên đang online

Mặt trận tỉnh giám sát chuyên đề Quyết định 217 của Bộ Chính trị tại huyện Phú Tân

(TGAG)- Ngày 15-3, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang  do  bà Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội; Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt Trận tổ quốc và các đoàn thể, chính trị - xã hội tại huyện Phú Tân.
 
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Phú Tân đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 của Bộ Chính trị. Trách nhiệm giám sát của UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày một tăng cao; đánh giá thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là sự phản hồi chuyển biến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát, được phản biện, được góp ý... Năm qua, UB MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức giám sát được 08 cuộc ở 13 đơn vị, qua giám sát đã chỉ ra được những mặt yếu kém, thiếu sót, đồng thời yêu cầu khắc phục góp phần thực thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch số 27 của Ban thường vụ Tỉnh ủy được triển khai sâu rộng đến đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động; việc quản lý, sử dụng nguồn tiết kiệm đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả. Tính đến ngày 10/1/2018, UB MTTQ huyện đã tiếp nhận sự đóng góp của 156 đơn vị, với tổng số tiền trên 1 tỷ 900 triệu đồng, qua đó đã chi trên 01 tỷ đồng, để thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa; sửa chữa, cắt mới nhà máy ấm Công đoàn; chăm lo hộ nghèo; cứu trợ đồng bào bị lũ lụt Miền trung…

Phát biểu kết luận, bà Trần Thị Thanh Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban MTTQ huyện Phú Tân trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Phú Tân tăng cường vai trò giám sát, phản biện theo tinh thần Quyết định 217 của Bộ Chính trị, trong giám sát cần phải đảm bảo thực chất, dân chủ, khách quan; làm tốt công tác phối hợp với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong việc giám sát; củng cố, kiện toàn lại các lực lượng tham giam giám sát phản biện xã hội, Ban thanh tra nhân dân, Ban tư vấn cộng đồng;…

Kiều Trinh - Lê Giàu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16671728