Truy cập hiện tại

Đang có 165 khách và không thành viên đang online

Dấu ấn hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016

(TGAG)- Qua 5 năm hoạt động, những việc làm được của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ghi một dấu ấn quan trọng trên chặng đường phát triển của tỉnh, đó là:

* Quyết định những vấn đề quan trọng

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 13 kỳ họp (01 kỳ họp bất thường), đảm bảo đúng luật và Quy chế hoạt động. Chất lượng các kỳ họp HĐND ngày được nâng lên, nội dung chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, không dàn trải. Đã ban hành 178 nghị quyết, trong đó có 93 nghị quyết quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước... Các nghị quyết được ban hành đều xuất phát từ đòi hỏi của thực tế cuộc sống, từ những vấn đề bức xúc đặt ra và luôn đạt được sự thống nhất cao.

Để các kỳ họp được tổ chức thành công, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan liên quan bảo đảm thời gian, chất lượng các tài liệu trình kỳ họp. Các nội dung trình kỳ họp được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, cơ bản đáp ứng về nội dung, hình thức và thời gian.

Các Ban của HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành tổ chức thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết ngay từ đầu, nhằm bảo đảm tính phản biện của các nội dung thẩm tra, các ban HĐND tỉnh đã tích cực tổ chức khảo sát thực tế về những vấn đề sẽ thẩm tra. Do vậy, chất lượng báo cáo thẩm tra được nâng lên, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu thảo luận, quyết định.

* Khẳng định trách nhiệm với cử tri

Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn là một phần quan trọng, thể hiện trách nhiệm của đại biểu trước cử tri. Nhiệm kỳ qua, hoạt động chất vấn từng bước đi vào nề nếp và trở thành nội dung trọng tâm của kỳ họp. Các phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh và bố trí 02 đường dây điện thoại trực tiếp xuyên suốt để tiếp nhận ý kiến của cử tri trong thời gian diễn ra kỳ họp, qua đó đã thu hút được sự quan tâm của cử tri và Nhân dân. Các ý kiến chất vấn đã đi vào chiều sâu, trọng tâm hơn, thực chất hơn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhiều cử tri quan tâm.

Trong các phiên chất vấn đã có nhiều ý kiến tranh luận, đối thoại trực tiếp tạo không khí cởi mở, thẳng thắn, dân chủ. Những nội dung quan trọng, còn nhiều ý kiến khác nhau được Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu để công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh sâu sát và hiệu quả hơn. Nhìn chung, hoạt động chất vấn thời gian qua có tác động thiết thực, thúc đẩy các cơ quan nhà nước khắc phục những thiếu sót, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức được 2.060 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, có 92.942 lượt cử tri tham dự, có 681 ý kiến, kiến nghị liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền của cấp tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra tại các buổi tiếp xúc được các vị đại biểu tiếp thu, giải thích, số còn lại yêu cầu UBND các cấp và các đơn vị có liên quan xử lý và được xem xét trả lời đạt 100%. Điểm mới trong công tác tiếp xúc cử tri thời gian qua đó là việc hoán đổi địa bàn tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

* Hoạt động giám sát, khảo sát

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã thực hiện quyền giám sát bằng các hình thức đa dạng, phong phú như: giám sát tại các kỳ họp; giám sát theo chuyên đề. HĐND tỉnh chủ động xây dựng chương trình hoạt động giám sát với nội dung phù hợp với thực tiễn, tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh; thông qua các báo cáo thẩm tra của các ban và ý kiến, chất vấn của các đại biểu từ đó làm rõ những nội dung tại kỳ họp, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nhiệm kỳ qua, Thường trực và các Ban HĐND đã thành lập 55 đoàn khảo sát, giám sát tại 105 lượt các sở, ban, ngành và 112 lượt UBND các huyện, thị, thành phố. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề lớn, bức xúc như: công tác đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, nông nghiệp, đất đai, xây dựng cơ bản, giao thông, môi trường, giáo dục, y tế, xét xử, thi hành án...

Trong quá trình giám sát của HĐND tỉnh đã chú trọng giám sát trực tiếp, kết hợp giữa giám sát với khảo sát thực tế tại cơ sở để nắm thông tin bổ sung khi thông báo kết quả giám sát. Hầu hết các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện. Nhiều vấn đề kiến nghị qua giám sát đã được các ngành, các địa phương xem xét có giải pháp khắc phục.

Ngoài ra, một vấn đề nữa đó là thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp giữa năm 2013 và kỳ họp cuối năm 2014. Đây là phương thức mới trong hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, bước đầu phát huy được tính tích cực, hiệu quả, tạo được sự đồng tình ủng hộ của dư luận, sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân.

Để có được kết quả đó, ngoài nỗ lực của Thường trực, các ban, đại biểu HĐND, việc tăng cường mối quan hệ giữa HĐND với Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức của tỉnh và địa phương là yếu tố quan trọng, quyết định thắng lợi của cả nhiệm kỳ. Đặc biệt là mối quan hệ phối hợp đối với UBMTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội cùng cấp luôn thực hiện tốt, đã góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Khép lại một nhiệm kỳ, thời gian 5 năm đã ghi lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng cử tri và Nhân dân tỉnh nhà về hình ảnh người đại biểu Nhân dân./.

ĐINH CÔNG MINH
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnhTiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15553861