Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật huyện An Phú lần II nhiệm kỳ 2020-2025

(TGAG)- Sáng ngày 20/12/2019 tại Hội trường UBND thị trấn An Phú đã diễn ra Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật huyện An Phú.

Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Quang Vinh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; ông Đoàn Bình Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú; đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật huyện và các đại biểu là hội viên.


Ông Bùi Quang Vinh trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có đóng góp cho Văn học Nghệ thuật huyện

Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban Chấp hành đã thường xuyên tuyên truyền quán triệt trong cán bộ, hội viên, vận động các thành phần xã hội để phát triển lực lượng sáng tác nhằm hướng họ đi đúng, góp phần đưa Nghị quyết, Chủ trương của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống; đưa cái mới, cái hay, cái đẹp vào hiện thực xã hội. Từ đó phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ hội viên, các tác phẩm văn học nghệ thuật đã đi vào cuộc sống, khẳng định những giá trị chân - thiện - mỹ tham gia đấu tranh trên mặt trận văn hoá tư tưởng của huyện, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại hội đã tiếp thu những ý kiến quý giá đóng góp cho phương hướng hoạt động sắp tới cũng như hướng khắc phục khó khăn đã gặp phải trong thực nhiệm vụ của nhiệm kỳ vừa qua.


Ban Chấp hành ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 13 thành viên. Ông Lê Công Trứ được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch. Đại hội cũng tín nhiệm bầu ông Đoàn Bình Lâm làm Chủ tịch Danh dự của Hội.

Tin, ảnh: Lâm Long Hồ
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31402997